Hvert tiende år kommer det et skifte som fundamentalt endrer adferd hos mennesker. Sist var det mobilen som fikk store konsekvenser for både privat og arbeidsrelatert adferd. I dag har vi en noe mindre, men like fundamental endring: Bruk av stemmestyring og digitale assistenter.

Ifølge Google er 20 prosent av søk globalt relatert til stemmestyring og ifølge Forrester Research bruker rundt 60 prosent av befolkningen under 50 år i USA regelmessig stemmestyring mot digitale assistenter. Veksten er forventet å være rask, så mye som halvparten av alle verdens søk forventes å være stemmestyrt i 2020.

Med bruk av stemme, endrer måten vi søker på, og dermed også måten søkemotorene må finne riktig informasjon. I Norge har vi ikke bygget opp innholdet til å bli presentert av hverken Siri, Google Home eller Alexa godt nok. Men det haster! Teknologien rundt stemmestyring er i ferd med å bli såpass bra, og når alle de internasjonale plattformene investerer tungt i å bli den foretrukne digitale assistenten, vil dette føre til økt adopsjon og bruksfrekvens i Norge. Den kampen må vinnes om man skal være den mest relevante plattformen i hverdagen til oss mennesker i fremtiden.

iProspect har i samarbeid med Norstat gjennomført en undersøkelse rundt adopsjonen i Norge. 48 prosent sier de har prøvd stemmestyring, mens 16 prosent oppgir å bruke dette ukentlig eller oftere. Dette er heller ikke noe de unge driver med, og det er små demografiske forskjeller. Men det er helt klart noe iPhone-eierne driver med. Apple-assistenten Siri er den helt klart mest brukte. Hele 63 prosent av de som har prøvd stemmestyring, har brukt Siri. Men halvparten av disse snakker engelsk til assistenten. Sikkert i et forsøk på å få god norsk informasjon. Det er ikke så lett å finne.

Norge må gjøre seg klare for økt bruk av digitale assistenter. Det vil få store konsekvenser for trafikk og handel dersom du ikke henger med.

Veldig få har tenkt godt nok rundt hvordan stemmestyring og økt bruk av digitale assistenter får konsekvenser for hvordan morgendagens forbrukere finner frem til nettopp ditt innhold.

Bak enhver assistent, må det ligge søkemotorteknologi for å gi deg det beste svaret på dine spørsmål, enten det er hvordan været blir, trafikken er til jobb, billigste hotell i nærheten eller hvilken vaskemaskin som er best i test for familier med små barn.

Idag får du mange alternativer når du søker på produkter og tjenester. Det er lite trolig at den digitale assistenten skal gi deg flere organiske og betalte varianter å velge imellom, slik du har på en skjerm i dag. Her er det det innholdet som best svarer på ditt spørsmål kombinert med din tidligere/eksisterende adferd og preferansebilde som vil gjelde. Vi vil bruke naturlig verbal adferd, bruke flere ord for å beskrive konteksten på bekostning av «fly Oslo Bergen» som har utviklet seg til å bli måten vi kommanderer søkemotorene skriftlig.  «Hva er billigste og raskeste flyreise fra Oslo til Bergen mellom 7 og 9?», blir det nye.

I dag får mange nettsider mer enn 50 porosent av trafikken via søkemotorer.  Det vil få store konsekvenser for trafikk og handel dersom du ikke henger med.

Ingen vet helt hva som skal til, men vi ser tendenser fra markeder som USA, Storbritannia og Kina som har kommet langt i adopsjon og tilrettelegging for bruk av stemmestyring og langt mer bruk av digitale assistenter. Det vil være et stort konkurransefortrinn å være det svaret som Siri, Google, Alexa eller Cortana gir deg i en skjermløs tilværelse.