Daniel Nordstad Grönquist er ansatt som leder av Evrys strategiske designlab eller som det heter på Evry-språket, Strategic Design Lab. Grönquist har over 20 års erfaring innenfor strategi, innovasjon og ledelse både som strategikonsulent, forsker og leder.

- Evry Strategic Design Lab har et kundesentrisk fokus og kobler strategiske muligheter med bruk av nye digitale løsninger. Dette resulterer i nye og bedre kunderelasjoner, endring av forretningsmodeller og riktig retning for den digitale transformasjonen mange bransjer står ovenfor. Nærmere kjernen av strategi kommer man ikke og denne muligheten var det umulig å si nei til, sier Daniel Nordstad Grönquist i en pressemelding.

Grönquist har nærmest bakgrunn som fagsjef i Bekk Management Consulting, og som forsker og seniorrådgiver i Center for Service Innovation (CSI) ved Norges Handelshøyskole.

Den nyansatte lederen mener strategifaget har endret seg mye de 20 siste årene, og at Evry Strategic Design Lab ser på hva som driver endring ute hos kundenes kunder og hvilke strategiske muligheter det åpner for.

- Vi tar de viktigste mulighetene, både på kort og lenger horisont, videre til prøveprosjekter. Utviklingen går så raskt at muligheter må utforskes konkret, både for å lære og for utnytte muligheten om den viser seg å ha et reelt potensial i markedet. Strategisk arbeid går derfor raskt fra intensive workshops hvor vi benytter designteknikker og ut i kunderettede prøveprosjekter med bruk av ny teknologi. Jeg erfarer at ledere synes det er spennende at vi kobler strategi og teknologi så tett, og at målet hele veien er definere konkrete og strategisk forankrede prosjekter der vi søker konkurransefortrinn.

Grönquist vil rapportere direkte til konsernsjef Björn Ivroth.

- Daniel har solid bakgrunn i skjæringspunktet mellom strategi, design og teknologisk innovasjon. Denne kompetansekombinasjonen vil stå sentralt i det nye Evry vi nå bygger. sier Björn Ivroth, konsernsjef i Evry.