Problemene har tårnet seg opp i Recheckit, som eies og drives av Ole Peder Aaserud og Stener Dannevig. Selskapet som leverer e-handelsløsninger til kjente selskaper som Komplett.no, Varner Gruppen, Santander og Schibsted, har havnet i en dyp konflikt med flere av sine tidligere ansatte.

Joachim Furuseth, tidligere ansatt i selskapet samt aksjonær, kommer med kraftige beskyldninger av Recheckits ledelse. Han leder nå et opprop mot selskapet bestående av flere tidligere ansatte.

- Dette er et selskap som systematisk fører småaksjonærer bak lyset, bryter avtaler med ansatte, tidligere ansatte, og leverandører, og gir ansatte sparken urettmessig. Flere av aksjonærene vet nok ikke hva som foregår, sier han til Kampanje.

Furuseth er selv inne i flere tvister med selskapet, som han sluttet å jobbe for tidligere i år. I dag driver han selskapet Right Brain sammen med Deniz Gün og Rebecca Andersson, som tidligere også har jobbet for Recheckit.

Truer med fengselsstraff og erstatning
Kort tid etter at Furuseth, Gün og Andersson opprettet Right Brain, sendte Advokatfirmaet Schjødt på vegne av Recheckit et brev til alle tre med varsel om at opprettelsen av selskapet medfører en rekke grove brudd på både aksjonæravtalen i Recheckit, markedsføringsloven og ansettelsesavtalen.  

Med bakgrunn i aksjonæravtalen skriver advokat Trond Stang, som har signert brevet, at Furuseth og Gün, som fortsatt er aksjonærer i Recheckit, er forhindret fra å starte opp konkurrerende virksomhet og mener Right Brain «må opphøre i sin nåværende form umiddelbart».

Videre hevdes det at Right Brain, som driver med rådgivning for optimalisering av nettsider, også er et brudd med markedsføringsloven §28 om «rettsstridig utnyttelse av andres bedriftshemmeligheter». Ifølge brevet skal Recheckit også vurdere å begjære midlertidig forføyning av selskapet dersom virksomheten ikke stoppes.

Videre heter det at dersom Right Brain ikke opphører innen 30 dager, vil Recheckit forbeholde seg retten til å både terminere aksjonæravtalen, tvangsselge aksjene med 30 prosent prisreduksjon og kreve erstatning for «det økonomiske tap som Recheckit/Recheckit Group måtte bli påført som følge av den ulovlige virksomheten».

Svarer med politianmeldelse
Joachim Furuseth mener hans nye selskap ikke driver med noe som kan kalles konkurrerende virksomhet.

- Da vi fikk brev fra ReCheckits advokat var et av punktene knyttet til konkurranseforbud. Det kan virke som om at dette går mer på at ReCheckit ikke ønsker at vi skal kunne benytte vår kunnskap om det digitale landskapet i vår videre karriere, for en ting er krystallklart: Vi jobber som konsulenter og analytikere mot digital handel og konvertering, mens ReCheckit har utviklet en egen software hvis formål er å få kunden til å gjennomføre påbegynte kjøp eller få kunden tilbake til nettsiden gjennom automatisert e-post, sier Furuseth.

Furuseth forteller videre at han har sendt inn en forliksklage til Forliksrådet på grunn av manglende utbetaling av lønn og feriepenger. Han har også anmeldt Recheckit til politiet på grunn av forholdet. Furuseth mener Recheckit har brutt Arbeidsmiljøloven § 14-15, som setter grenser for hvilke trekk arbeidsgiver lovlig kan foreta i en arbeidstakers lønn.

Etter det Kampanje kjenner til skal også flere saker som går på utestående utbetalinger være under oppseiling.

Intern uro og støy
Også internt i Recheckit har det vært mye støy, over halvparten av de ansatte skal i løpet av det siste året ha sluttet. Totalt skal det dreie seg om ti mennesker, tre stykker skal ifølge Furuseth ha blitt presset ut mot egen vilje.

- Selskapet innkalte flere til samtaler, og stilte ledende spørsmål som: «Det går vel egentlig ikke så bra? Du burde kanskje finne noe annet?». Til en ansatt gikk de så langt at de ba han signere på en oppsigelse de hadde laget, men han nektet. Det førte til at fornærmede engasjerte en advokat, da fikk pipa en annen lyd. Saken ble avgjort før rettssak ved at de gikk med på å betale en sum penger til fornærmede for å bli ferdig med saken, sier Furuseth.

Kampanje har vært i kontakt med flere tidligere ansatte som stiller seg bak dette. Rebecca Andersson forteller at hun sluttet frivillig etter et år fordi hun følte at hun ikke ble behandlet på en god måte.

- Jeg ble innkalt til et møte for «å planlegge uken», men det viste seg at jeg i stedet skulle få en skriftlig advarsel som gikk på at jeg hadde gjort en dårlig jobb som prosjektleder. Jeg fikk høre at jeg tok arbeidet mitt useriøst fordi to av mine team-medlemmer hadde begått to «ekstreme feil» som påvirket selskapet negativt. Disse feilene var veldig små, det ene dreide seg om en stavefeil.  Jeg fikk beskjed om at dersom jeg fikk en skriftlig advarsel til, skulle min posisjon i selskapet revurderes. Det kom som et sjokk på meg fordi jeg stolt over arbeidet jeg hadde gjort som prosjektleder.

Fikk beskjed om «å se søt ut»
Andersson forteller videre at hun syns det var ubehagelig å jobbe i et miljø hvor det ble ytret en del sexistiske kommentarer.

- Jeg fikk blant annet at det «holdt om jeg satt og så søt ut» i kundemøter. Dette ble sagt som en spøk, men jeg syns det var utrolig upassende å si.

Gün valgte å slutte fordi han stadig fikk flere arbeidsoppgaver enn det som sto i stillingsbeskrivelsen, og derfor måtte jobbe mye overtid uten kompensasjon.

- Jeg var ansatt som «campaign-manager», men fikk ulike roller som ansvarlig for QA og script-implementering, prosjektansvarlig for kunder, samt innholds- og strategiprodusent. Dette førte til at jeg måtte jobbe masse overtid som ikke ble kompensert for verken tidsmessig eller pengemessig, sier han.

Har med seg kjent investor på laget
Recheckit Group AS er et holdingselskap som består av datterselskapene Recheckit AS og Recheckit Tech AS. Største aksjonær i Recheckit Group er Paast Group som igjen er eid av Paast AS, hvor Ole Peder Aaserud (62,5 prosent) og Stener Dannevig (37,5 prosent) er største aksjonærer. De to kontrollerer mesteparten av selskapet, og hadde i 2015 en eierandel på 94 prosent.

Selskapet har også klart å hente inn flere profilerte investorer som blant annet Trond Riiber Knudsen og hans investeringsselskap TRK Group.

Riiber Knudsen var en av landets mest profilerte og suksessfulle konsulenter og var i en årrekke sentral i McKinsey i Norge og internasjonalt. I fjor sommer sluttet Riiber Knudsen i McKinsey for å starte selskapet TRK Group, som driver med investeringer i startup-selskaper, primært innenfor teknologi.

Det største selskapet i Recheckit-Group er ifølge tall fra Proff Recheckit AS. Selskapet hadde i 2015 en omsetning på 8,7 millioner i 2015, og et overskudd på 1,1 millioner.

Vil avslutte saken
Kampanje har informert Ole Peder Aaserud om alle forhold i denne artikkelen og oversendt ham en rekke spørsmål på epost. Han har valgt å kommentere påstandene og spørsmålene fra Kampanje på følgende måte.

- Vi mener fortsatt at virksomheten Joachim, Deniz og Rebecca har startet opp er i strid med aksjonæravtalen vår og markedsføringsloven. Vi har imidlertid bestemt oss for ikke å forfølge dette videre, men heller ha fokus på å drive vår egen virksomhet fremover. Utover dette har jeg ingen kommentarer til de spørsmål du reiser om dette forhold.

Aaserud ønsker ikke å gå nærmere inn på anklagene om personalforhold, eller politianmeldelsen til Furuseth.

- Når det gjelder personalforhold, herunder også økonomisk oppgjør ved opphør av ansettelse, er det interne forhold vi av prinsipp ikke vil kommentere til pressen.