Hør, hør! Den kreative bransjen er urolig. Igjen har noen pirket borti det åpenbare - siloene forvitrer og fasiten er langt fra klar. At deler av den kreative bransjen ser ut til å - nok en gang - ha samling i bånn er jo ikke noe nytt, fagfeltene våre er i konstant endring og vi må konstant tilpasse oss endrede forutsetninger.
Både Ulla Somemerfelt og Sondre Selbæk har med tydelighet rykket ut i indignasjon over den oppfattede letthet som PR- og reklamebransjen nå skal ta for seg «det neste store».

Landskapet er i endring og som kreativ sektor i sin helhet flyter vi over i hverandre. Vi har kjøpere av tjenester med varierende kompetansenivå, og et marked av tilbydere som ikke lenger lar seg elegant dele opp i mediebyrå, reklamebyrå, PR-byrå, og design-byrå. Og vi er ikke lenger alene, men samarbeider med eller er konsulentselskaper som jobber med organisasjonsutvikling, teknologiselskaper som tilbyr IT-utvikling og management-konsulenter som jobber med tjenesteutvikling, oppkjøp, virksomhetsstrategi. Vil du være med så heng på!

«PR og reklame handler om å få folk til å elske produktene dine. Design handler om å skape produkter som folk vil elske» skriver Ulla Sommerfelt, og det er vi helhjertet enig i, men når kommunikasjonsbyråene har ansatt folk med samme kompetanse som designbyråene og designbyråene ansetter folk med samme kompetanse som kommunikasjonsbyråene, er ikke frem og tilbake like langt? Sett bort i fra at kunden blir forvirra over at alle gjør alt...

Med bakgrunn i den omfattende digitaliseringen i samfunnet og på jobb med påfølgende etterspørsel etter «UX-fagene» (som forøvrig har et visst slektskap til industridesign) var vi en liten gjeng som for 7 år siden startet IxDA i Oslo. Tanken var at vi skulle bli 30-60 nerder som møttes en gang i ny og ne for å diskutere fag. I dag teller vi nesten 3000 medlemmer som spenner over hele den kreative bransjen, plus litt til.

Mer konkurranse innen produkt- og tjenesteutvikling er vel og bra. God konkurranse er derimot fantastisk.

I tillegg til månedlige gratis møter på MESH er IxDA hvert kvartal vertskap for «Eldrerådet» bestående av ledende fagkrefter fra BEKK, Blank, Bouvet, Computas, Designit, EGGS, Halogen, Itera, Knowit, Making Waves, Netlife Research, Northern Beat og SopraSteria. I dette mangfoldige fora søker man i felleskap å løse de utfordringer bransjen står ovenfor, bransjeglidning, utdannelse og kompetanseheving for å nevne noen temaer.

Felles for oss alle er forståelsen for den interdisiplinære tilnærmingen som kreves for å drive produkt og tjenesteinnovasjon som skaper merverdi for våre kunder og viktigst av alt - deres kunder igjen. I skjæringspunktet mellom teknologi, design og forretningsforståelse skapes nye innovative opplevelser med kunden, brukeren og menneske i fokus. Å bygge interdisiplinære team som driver frem innovasjonsprosesser på tvers av fagområder er på ingen måte gjort i en håndvending. Det krever en felles forståelse for metodikk og prosess tilpasset det enkelte miljøets unike tilnærming og en empatisk holdning til tilstøtende fagfelt. Rådets medlemmer står overfor den samme enorme utfordringen - tilgang til kompetanse av riktig og høy kvalitet. Dette har vært en av de viktigste fokusområdene for IxDA siden starten og kommer til å være det i mange år fremover.

At flere har lyst til å være med på moroa er utelukkende positivt. Mer konkurranse innen produkt- og tjenesteutvikling er vel og bra. God konkurranse er derimot fantastisk, og utfordrer bransjen til å vokse og strekke seg lenger. Et samlet IxDA imøteser den nye bølgen av konkurrenter, og vi ønsker å gi dere ett råd på veien: Fokuser på kompetanse og ikke på titler og bransjesiloer. Fokuser på effekt og verdiskapning, ikke på priser - og sørg - på vegne av en samlet bransjes skyld - for at dere også kan levere på det dere selger...

På vegne av IxDA Oslo

Niklas Mortensen - Designit
Fredrik Matheson - BEKK
Thordur Arnason - Itera
Silje Gabrielsen - Making Waves
Anders Matre Gåsland - Computas