På lørdag sto gründer Anniken Fjelberg frem i Kampanje for å fortelle at det er en sexistisk kultur i flere av startup-miljøene i Oslo. Kort tid etterpå bekreftet et av Norges største investormiljøer, StartupLab, overfor Kampanje at det i og utenfor deres miljø har vært flere episoder med «ufin oppførsel».

Les mer: Tar oppgjør med sexistisk kultur i gründermiljøer

Les mer: Har vært episoder med ufin oppførsel

Nå engasjerer også statsminister Erna Solberg seg i saken. 

- Jeg syns det er utrolig trist at det er en slik ukultur, man skulle tro at unge mennesker som har levd i en mye mer likestilt kultur hadde kommet over det, men det viser at vi har en jobb å gjøre. Det dreier seg om hvordan vi oppdrar våre sønner, og det dreier seg om hvordan mannsmiljøer utvikler seg, og det kan vi ikke gjøre noe med som politikere. Det er faktisk noe vi alle er nødt til å påta oss, og si at ikke er akseptabelt, sier statsminister Erna Solberg til Kampanje.

- Vil det si at det er flere barrierer for kvinner i startup-bransjen?

- Det kan være vanskeligere for jenter hvis de opplever et slikt miljø. Vilkårene er like, men om det er en guttekultur der vil det oppleves som vanskeligere å bryte barrierer, og få gode kameratskap og venner.

- Vi har gjort mye for kvinnelige gründere
Solberg gjestet i dag «Girls tech fest», et arrangement som skal lære jenter på barneskolen å kode.  Arrangementet er en del av programmet til Oslo Innovation Week.

- Jeg har satt som mål at vi skal bli et av Europas mest innovative land. For å klare det må vi begynne med barn som kan kode og som har grunnleggende realfags og teknologiforståelse.

- Antallet kvinnelige tech-gründere er under ett prosent. Hvorfor er det så få, tror du?

- Det begynner med at jenter velger bort matte tidlig på videregående, først og fremst fordi man kanskje opplever at det ikke er så viktig å satse på. Man må ha en basis først, jeg håper denne typen arrangementer senker terskelen for å velge annerledes. Heldigvis er det sånn at realfag har fått løftet status på videregående og blant ungdommer generelt.

- Kan man gjøre noe mer for kvinnelige gründere?

- Vi har gjort mye for kvinnelige gründere, vi har egne stipender og nettverksmøter, og vi jobber med å stimulere dem ved å senke terskelen noe ved enkelte utdanninger slik at det er litt enklere å komme inn når man er jente.

- Jeg blir skremt
IKT Norge-direktør Heidi Austlid var også til stede under dagens arrangement. IKT-Norge er nemlig et av selskapene som er med på å planlegge og gjennomføre «Girls tech fest».

Direktøren sier hun er skremt over det hun har lest på Kampanje de siste dagene.

- Jeg blir skremt når jeg leser Kampanjes saker. Samtidig tenker jeg at på arbeidsplasser hvor det ene kjønn er dominerende, enten det er it- eller helsenæringen, er det dessverre sånn at noen mennesker med makt misbruker den makten. Jeg mener, og er tydelig på, at det skal være nulltoleranse på dette feltet. Jeg kjenner jeg blir skikkelig provosert av å snakke om dette, sier administrerende direktør i IKT-Norge, Heidi Austlid, til Kampanje.

Austlid er klar på at ansvaret ligger på ledernivå.

- Det er et lederansvar å lage gode arbeidskulturer med rom til å si fra, hvor man er trygg på jobb og hvor man blir vurdert ut ifra de faglige prestasjonene man gjør og ikke hvilket kjønn man har. Det er en stor utfordring, viser det seg, for vår næring.

Direktøren sier hun med nulltoleranse mener at upassende oppførsel får konsekvenser som at man ikke får sitte i kontorfellesskapet lenger dersom man er gründer som leier dette, eller mister jobben.

- Man er nødt til å være tydelig og klar på dette ved ansettelse, det må være et av premissene på arbeidsplassen. Det er sånn at mange store it-selskaper jobber strategisk med alle disse utfordringene, Microsoft er et eksempel på det, de jobber med likelønn, arbeidskultur og fleksibilitet.

- Norsk it-næring skal være en trygg arbeidsplass enten du er jente eller gutt, og det er fagligheten din du skal vurderes ut fra.