Som Kampanje tidligere har skrevet om investerer langt færre kvinner enn menn i nye selskaper.

Les mer her: Hvor er dere, gründerkvinner?

Les mer her: Menn leker helst med andre menn

Om man ser på topp-100 listen over ventureselskaper internasjonalt, er det kun 7 prosent som har kvinnelig partner. Anne Worsøe i Bakken & Bæck mener tallet er enda lavere i Norge.

- I Norge står det enda verre til. Et større problem er at andelen kvinnelige eiere i norsk næringsliv generelt også er lav. I Menons undersøkelse om eierskifter for noen år tilbake, var det 80 000 bedrifter med mer enn 1 million kroner i lønnskostnader i Norge. Disse bedriftene stod for 80 prosent av verdiskapningen i næringslivet, og kun 10 prosent av bedriftene hadde kvinnelige eiere. Dette er dog ikke korrigert for de som har fått aksjer i arv eller gjennom jobb. Så andelen kvinner som er aktivt har investert kapital i norsk næringsliv, er antagelig betydelig lavere, sier Worsøe. 

Skal få flere kvinner til å investere
Worsøe har tidligere blant annet jobbet som leder for New Business i Statkraft, direktør for forretningsutvikling i Oslotech, samt som direktør for San Francisco-kontoret til Innovasjon Norge hvor hun ledet oppstarten av Nordic Innovation House i Silicon Valley.

Gjennom flere år i bransjen har hun selv sett at langt flere menn enn kvinner investerer i bedrifter. Hun håper flere kvinner kan begynne å investere i selskaper på lik linje med menn, og går nå aktivt inn for å gjøre en forskjell. Sammen med gründer av 657, Anniken Fjelberg, og Hilde Widerøe Wibe skal hun oppmuntre kvinner til å investere.

- Vi er en gjeng med ganske vanlige næringslivskvinner som har investert litt i selskaper, og ønsker å mobilisere flere kvinner til å bli eiere av morgendagens næringsliv. Vi kan mest om startups så det blir hovedfokus på angel investing (folk som investerer egne midler i en bedrift i tidlig fase, og gjerne tilfører kompetanse til bedriften i tillegg, red.anm) som både er svært krevende og utrolig morsomt å jobbe med. 

Worsøe, Widerøe Wibe og Fjelberg har alliert seg med flere erfarne investorer i Norge, de fleste av dem menn, og noen anerkjente internasjonale kontakter. De har allerede fått med seg flere kvinner på laget, blant annet gjennom nettverket til NVCA-Q, nettverket for kvinner i venturekapital- og private equity bransjen.

- Dette er superdyktige kvinner som har masse å bidra med. De som har lyst til å lære mer kan få både innføring i teorien og praktiske case, samt at vi vil dele potensielle investeringsmuligheter i nettverket. Vi var litt bekymret for at alle som var interesserte bare var nysgjerrige, men hittil har 100 prosent sagt at de ønsker å investere sine egne penger i bedrifter.  

- Vi legger opp til at dette skal være mulig å få til ved siden av full jobb. Vi inkluderer også et opplegg med mentorer for kvinnelige gründere som skal presentere for profesjonelle investorer.

- Kan ta flere generasjoner å endre
- Hvorfor er det så få kvinner som investerer?

- Det tror jeg at det er historiske årsaker til. Investeringer er en av de siste mannsbastionene, og det kommer nok til å ta en generasjon, eller flere, å endre balansen betydelig. Den gode nyheten er at flere kvinner har anledning til å investere i næringslivet nå enn tidligere, både fordi de har tilgang til kapital og kompetanse. Mulighetene til å ta denne rollen er større enn noen gang i historien. 

Worsøe tror at dersom barrierene blir mindre, vil flere kvinner engasjere seg som investorer.

- Mange vet kanskje ikke helt hvor de skal begynne for å skaffe seg kunnskap. Vårt beste tips er at det alltid er smart å lære av noen dyktige med lang erfaring, menn eller kvinner. Det finnes også en rekke kompetanse-initiativer både i inn- og utland, men man må ta initiativet selv. Jeg har deltatt både på Angel Challenge og Female Funders sine opplegg, og jeg er i tillegg tilknyttet miljøer i Silicon Valley.  Likevel er det viktigst å ha noen man stoler på til å rådføre seg med og lære av. Om noen år kan man selv være en mentor for neste generasjon.

- Hvorfor tror du det er så få kvinnelige gründere i Norge og hvordan kan vi øke andelen?

- Jeg tror forklaringen er den samme for hvorfor det er så få toppledere i norsk næringsliv. Å bygge en bedrift fra 2 til 100+ ansatte, er en utrolig tøff jobb. Det krever 70–100 timers arbeidsuker og at man virkelig brenner for noe. Det går an i noen faser av livet når man kan legge det meste andre til side. Ingenting av dette er mindre mulig for kvinner enn menn, og VC-selskapet First Round Capital konkluderte med at porteføljeselskapene med kvinnelige co-foundere hadde 63 prosent bedre resultat enn de med bare menn. 

- Rollemodeller kan være viktige, men det å være en offentlig “kvinnelig gründer” kan ta mye og kostbar tid og fokus. De fleste gründere er mest opptatt av å jakte på kunder, de gir sjelden intervjuer og er knapt på Facebook. En god mentor man kan stole på - mannlig eller kvinnelig - kan være gull verdt.