En fersk undersøkelse utført av Telenors forskningsavdeling viser at ni av ti nordmenn i aldersgruppen 16-35 år bruker Facebook Messenger til å kommunisere. Fire av ti mener det er deres viktigste kommunikasjonsapp.  Dette betyr at Facebooks meldingsapp har tatt igjen det store forspranget Snapchat har hatt i flere år.

835 nordmenn i alderen 16-35 år har besvart undersøkelsen. I tillegg til Norge, er undersøkelsen gjennomført i Sverige, Malaysia, Thailand, Pakistan, Ungarn og Serbia.

Da tilsvarende undersøkelse ble utført i Norge i 2014, var det 52 prosent som brukte Facebook Messenger, mens andelen Snapchat-brukere var 72 prosent. Nå har begge en markedsandel på rundt 85 prosent i den aktuelle aldersgruppen. 

- Facebook Messenger har hengt etter Snapchat i popularitet de siste årene, men det er ikke lenger tilfelle. Begge appene brukes hyppig. Halvparten svarer at de bruker henholdsvis Snapchat og Facebook Messenger mange ganger om dagen. Ingen andre kommunikasjons-apper er i nærheten av å konkurrere med dem på daglig bruk, sier forskningssjef Bjørn Taale Sandberg i Telenor.

Telefonsamtaler anses som viktigst
I undersøkelsen ble norske respondenter bedt om å rangere de ulike appene for kommunikasjon etter viktighet. Nesten annenhver respondent i den yngste gruppen (16-25 år) mener Facebook Messenger er viktigst, mens 16 prosent rangerer Snapchat høyest. I den eldste gruppen (26-35 år) regner én av tre Facebook Messenger som viktigst, mens 29 prosent svarer e-post og 14 prosent Snapchat. 

- Snapchat er nok fortsatt betraktet som en kanal der man holder uformell kontakt, men ikke nødvendigvis stedet der man tar opp viktige saker. Facebook Messenger blir gjerne ansett som hakket mer seriøs. Denne tjenesten legger heller ikke opp til like mye leken kommunikasjon slik Snapchat gjør med sine bilderedigeringsverktøy.

Tekstmeldinger og mobilsamtaler har fortsatt sterkt fotfeste blant unge smarttelefon-brukere i Norge, både målt etter hvor mye de brukes og hvor viktige brukeren opplever dem i hverdagen. For én av to unge nordmenn er den vanlige mobilsamtalen regnet som viktigere enn alle andre former for kommunikasjon på smarttelefonen. I underkant av 25 prosent sier at henholdsvis SMS eller meldings-apper er viktigst. 

- Et stykke igjen før vi snakker med Skatteetaten på Facebook
Som leder for Telenor Norges mobildivisjon, følger Bjørn Ivar Moen nøye med på utviklingen i kommunikasjonsvanene i Norge. 

- Jeg er noe overrasket over hvor raskt Facebook Messenger har vunnet terreng. En viktig årsak er nok deres enorme medlemsdatabase. I tillegg er det utvilsomt en bra app som er sømløst integrert med resten av Facebook. For øvrig er ikke disse kanalene kun forbeholdt yngre aldersgrupper. Vi ser for eksempel at også mange pensjonister er på Snapchat for å holde kontakt med barnebarna, sier Moen.

De unge smarttelefon-brukerne har heller ikke lukket e-posten for godt. Nærmere 60 prosent mellom 16-25 år sier at de bruker e-post ukentlig eller oftere. Tilsvarende tall for aldersgruppen 26-35 år er drøyt 70 prosent, men med en høyere andel som sier at de bruker e-post daglig/flere ganger om dagen. 

- At e-post-bruk er mer vanlig i den eldste aldersgruppa er ingen overraskelse, men tallene stikker hull på myten om at de yngre ikke forholder seg til e-post, mener Sandberg. 

- Min observasjon av nordmenns vaner er at e-post er forbeholdt de viktigste budskapene, som når du er på jobb eller kommuniserer med offentlige myndigheter, mens chat og sosiale medier er en del av folks daglige vane for korte samtaler og hilsener til venner og familie. Det er fortsatt et stykke igjen før vi snakker med Skatteetaten eller sjefen via Facebook Messenger.