Denne uken samlet en rekke akademikere og forskere seg på konferansen «The Nordics – Partners in Innovation?» i Stockholm for å snakke om hvordan Norge og Sverige sammen kan skape et nordisk kraftsentrum for global innovasjon.

Sammen med norsk og svensk næringsminister, samlet konferansen over 250 representanter for næringsliv og forskning.

Torger Reve ved Handelshøyskolen BI har i lenger tid arbeidet med Örjan Sölvell ved Handelshøgskolan for å lage rapporten «The Nordics: Partners in innovation?». Rapporten kartlegger hvordan Norge og Sverige kan bli bedre på innovasjon sammen.

- Stort sett har norsk og svensk næringsliv vært veldig forskjellig, Norge har hatt noen næringer man har vært ledende innenfor, og Sverige har hatt andre. Når det er sagt er vi de største handelspartnerne. I rapporten har vi kartlagt investeringer og krysseierskap mellom Norge og Sverige, og hvordan vi kan få til et bedre samspill, sier Torger Reve, professor ved Handelshøyskolen BI til Kampanje.

Reve og Sölvell tar til orde for en ny fase i norsk-svensk samarbeid. De har kartlagt de økonomiske båndene mellom landene og hvordan høyteknologiske miljøer kan knyttes tettere sammen.

Professorene trekker frem fire anbefalinger som kan styrke nordisk innovasjon, disse er; å integrere nordisk forskning og utdanning, bygge en nordisk innovasjon- og entreprenørkapasitet, få til nordisk samarbeid gjennom allianser og M&A og  koble klyngenettverk tettere sammen.

- Har mislykkes tidligere
Reve sier at man gjennom historien har sett flere eksempler på norsk-svenske samarbeid som har mislykkes. Volvo-avtalen, en plan for industrielt samarbeid mellom Norge og Sverige der Norge skulle få deleierskap mot at Volvo skulle få blokker på norsk sokkel, mislykkes. Det samme gjorde forsøket på å fusjonere svenske Telia og norske Telenor.

- Sentrale initiativ fra toppen tror vi ikke på, vi tror det kommer nedenfra, fra bedriftene i de industrielle kunnskapsmiljøene. Vi ser at det i Oslo og Stockholm spesielt er en veldig fremvekst av nye næringer innenfor programvare og IT, fintech (tjenester som endrer finansnæringen), samt nye vekstnæringer og kreative industrier. 

De nordiske landene ligger i framkant når det gjelder roboter, nanoteknologi, fintech og digitalisering. Ved å samle fremtredende representanter for ulike miljøer der Norge og Sverige har høy ekspertise er ambisjonen å stimulere til debatt om hva som kreves for å få ut potensiale som ligger i de nordiske innovasjonsmiljøene. De siste årene har visse sektorer vist en sterk vekst, utfordringen ligger i å få miljøene til å etablere samarbeid i nærregionen, fremfor å søke globale partnere.

Torger Reve ved Handelshøyskolen BI har jobbet med svenske Örjan Sölvell ved Handelshøgskolan for å kartlegge hvordan Norge og Sverige kan samarbeide om innovasjon. Foto: BI

- Asia slår oss på produksjon, og USA på innovasjon
Reve mener det er viktig at Norge og Sverige sammen tar en posisjon for å konkurrere med Asia og USA.

- Asia slår oss på produksjon, og USA slår opp på innovasjon. Vi har i europeisk sammenheng en unik mulighet til å ta en innovasjonsposisjon innenfor de nye næringene. Vi har mange eksempler på bedrifter som vokser og ikke bare flopper. Se på selskapet Acano, som driver med videokonferanseteknologi. Gründerne, tre norske siviløkonomer, klarte på tre år å bygge opp selskapet til å bli så stort at Cisco kjøpte det for 770 millioner dollar. Nå skal også Spotify på børs. Vi kaller disse enhjørninger, det er det nye næringslivet, og det skjer rett rundt beina våre.

- Hva tenker du om konkurransen fra Silicon Valley?

- Vi sender mange ned til Silicon Valley og Boston, det er lærestedene våre, men du kan ikke bli der nede. Kulturen er veldig californisk, vi må lære der og bygge på de nordiske sammensetningene og verdiene her hjemme. I Norden har vi flat lederstruktur og direkte kommunikasjon, det er egenskaper som egner seg godt til denne typen næringsliv.  

- Når tror du Norge og Sverige sammen kommer til å gjøre seg enda mer bemerket internasjonalt?

- Vi gjør oss allerede bemerket internasjonalt, så her vil det komme mer både innen IT og software, innen helse og biotech, og innen cleantech og smarte byer.