I januar startet gründerne Marianne Bratt Ricketts og Stine Norum mediekanalen Vibbio og innholdsmarkedsførings- og produksjonsselskapet Vibbio Productions. Ricketts målsetting med selskapene er å spre kunnskap om fremtidsrettede trender, forskning og norske start-ups gjennom ett minutts videoer, eller «vibbioer».

- Vibbio er en ny mediekanal med hundre prosent video. Kanalen skal bygge og spre kunnskap om fremtidsrettede trender på en spennende, lettfattelig og engasjerende måte - skreddersydd for aha-opplevelser og deling, sier Ricketts til Kampanje.

Ricketts forteller videre at en «vibbio» er en videosnutt på et minutt. Tanken bak er at man skal lære noe nytt på kun ett minutt.

- Mange vibbioer, normalt ti stykker, kan settes sammen i en programserie, slik at vi virkelig kan ta for oss et spennende tema og belyse godt - men man trenger bare se ett minutt av gangen. Ønsket vårt er at folk fremover skal se en vibbio - vite at nå kommer de til å få se og høre noe de vil bli inspirert av, og så tenke «jøss, så kult» eller «jøss, det visste jeg ikke» og så dele.

- Det er så mye fantastisk spennende som skjer i Norge, og så mange flinke innovative mennesker - så vi vil starte Vibbio her og bli en effektiv kunnskapskanal for nordmenn, men også såklart formidle nyheter om Norge og nordmenn langt ut i vår globale verden. På sikt ønsker vi å ha Vibbio-kontorer rundt om i verden, legger hun til.

- Dere satser på delinger og viral spredning. Har dere noen garanti for hvor mange videoene deres når ut til?

- Vi kan ikke garantere for noe, vi er ennå i oppbygning og tester kanalene, men, vi ser jo allerede at noen av våre medie-vibbioer har blitt sett over 7000 ganger bare nå helt i starten - og blitt delt/kommentert i mange land rundt om i verden.

Laget for å avskrekke
Ricketts mener at ny teknologi og utvikling ofte blir snakket om med en negativ undertone, og at det er mye skremselspropaganda rundt at teknologiske løsninger på sikt tar over jobber til mennesker. Med Vibbio ønsker hun å fortelle om mulighetene heller enn begrensningene med teknologisk utvikling.

- Én ting står for meg som svært viktig og sikkert; at med så mange endringer som er på gang, i en fart som kun ser ut til å akselerere - blir det viktigere og viktigere for oss alle at vi klarer å forstå hvertfall en liten del av hva alt dette innebærer – for det vil komme til å ha en innvirkning på oss alle, på barna våre, og livene vi lever fremover. Vi trenger kunnskap om fremtiden vi er på vei inn i, nettopp for å kunne ta bedre valg rundt egne liv, utdanning, jobbvalg, helse, livsstil og mye mer, sier Ricketts.

Hun utdyper:

- Det er svært viktig for oss å formidle at fremtiden ikke er noe å la seg skremme av. Det å bli engstelig er igjen en side-effekt av ikke å ha nok informasjon, og dermed ikke nok kunnskap om mulighetene som vil komme - og alt det spennende vi potensielt har i vente. Det hjelper ikke at mediene skriker i store overskrifter at 25 prosent av oss vil miste jobbene våre - når det finnes mange nye jobbmuligheter som dukker opp i farvannet av slike endringer.

Fikk første kunde etter åtte dager
Det var Ricketts som kom med ideen til selskapet, men fikk raskt med seg Stine Norum.

- Jeg inviterte inn Stine, som jeg tidligere har jobbet med, rett over nyttår til å bli med på denne reisen. Hun har mye kunnskap om sosiale medier, og er jo endel yngre enn meg, så sammen utfyller vi hverandre bra som team. Vi har i tillegg tre-fire frilans kamerafolk som vi bruker til ulike prosjekter.

Ricketts og Norum startet Vibbio og Vibbio Productions i januar, og har like eierandeler. Produksjonsselskapet skaper content marketing-videoer for kunder, mens Vibbio er en mediekanal. Mediekanalen er uavhengig, men Ricketts og Norum håper den kan bli finansiert gjennom sponsing.

Åtte dager etter offisiell åpning fikk de sin første kunde.

- Etter bare åtte dager tok flere store selskaper kontakt og sa at de trengte å få laget korte, effektive videoer om sine prosjekter - og da så jeg det som nødvendig å starte et separat produksjonsselskap som jobber med bedriftskunder. Det er veldig viktig at mediekanalen vår forblir fri.

- Hvem er kundene deres?

- Typiske kunder er bedrifter som ønsker å markedsføre seg på en ny og mer engasjerende måte. De sitter på mye god kunnskap om viktig tematikk, men sliter ofte med å nå ut til både eksisterende og nye kunder. Ved å sette kunnskapen i fokus, skaper vi content som er svært delbart og engasjerer på en langt mindre ”reklamete” måte.

Vibbio-selskapene satser på å ha en omsetning på til sammen tre millioner i 2016, og dobling neste år.