«Ideer oppstår sjeldent på arbeidsplassen», skrev Karl Philip Lund i en artikkel i Kampanje. Er dette noe man bare må godta eller finnes det måter å tilrettelegge for gode ideer og innovasjon? Da jeg besøkte Google sitt kontor i Dublin med Digital Markedsføring klassen fra Høyskolen Kristiania la jeg merke til at det var mat og drikke lett tilgjengelig uannsett hvor man befant seg. Kjekt? Ja. Tilfeldig? Nei.

I følge Forbes sa cofounder Sergey Brin til arkitektene og kontor-designerene at «No one should be more than 200 feet away from food.» Mange vil nok tenke at mette ansatte jobber bedre enn sultne ansatte, men det finnes teorier som tyder på at dette kan handle om noe annet. Som jeg har skrevet på min fagblogg så viser det seg at ved å strategisk plassere mikrokjøkken, mat og kanskje et bordtennisbord mellom avdelinger så tilrettelegger man for at mennesker fra forskjellige avdelinger kan kommunisere i en avslappet setting. Tanken bak dette er å fylle såkalte «strukturelle hull», en teori utarbeidet av sosiolog Ronald S. Burt. Et strukturelt hull er betegnelsen på «avstanden» mellom to mennesker som har ulik informasjon til å for eksempel løse et problem. Da kan det altså diskuteres hva slags tiltak man kan gjennomføre på en arbeidsplass for å gi grobunn til gode ideer. Ikke bare skapes det et godt miljø ved at mennesker i forskjellige stillinger, i forskjellige avdelinger snakker sammen i en avslappet setting, det gir også muligheten for ulike innfallsvinkler til ideer.

En ting som enhver arbeidsgiver burde ha i bakhodet er å tilrettelegge for en god bedriftskultur, hvor man lett kan kommunisere med folk i andre avdelinger enn sin egen. En åpen løsning er populært men er det nok? I artikkelen til Karl Philip så kommer det fram at mange av de gode ideene blir til i situasjoner hvor man ikke er i en jobb-relatert setting. Det å tilrettelegge for kommunikasjon på tvers av avdelinger er kanskje ikke nok, hvis settingen fortsatt er preget av nettopp det å «være på jobb». Så få fram mikrokjøkken, bordtennisbord og sofa-seksjonene og la de gode ideene hope seg opp. Det er verdt et forsøk.