For noen måneder siden ble seriegründer Julie Hanna utpekt som ambassadør for å fremme globalt entreprenørskap av USAs president Barack Obama. I går gjestet hun konferansen «Digital Winners» for å snakke om viktigheten av å tenke globalt, ikke bare lokalt, for å skape innovasjon.

Hanna mener Obama er en av verdenslederne som ser viktigheten av nettopp det.   

- President Obama skapte denne rollen som en del av et engasjement for å hjelpe neste generasjon entreprenører, sier hun til Kampanje før hun fortsetter:

- Rollen innebærer at jeg skal gjøre alt fra å inspirere og formidle at entreprenørskap er en mulig vei å gå, til å muliggjøre dette gjennom å skape økosystemer. Oppgaven innebærer å hjelpe med tilgang til mentorskap og kapital.

- Hvordan skjedde det at du ble tilbudt rollen - ringte Obama deg?

- Ja, det stemmer. Jeg fikk en telefon en dag. Det hvite hus funker på en finurlig måte.

- Hva var dine første tanker da det skjedde?

- Jeg ble positivt overrasket og tenkte hvilken ære det var å få denne rollen. Jeg syns rollen er veldig forenlig med mitt øvrige arbeid. Da tenker jeg ikke bare på arbeidet jeg har gjort for Kiva, jeg har i flere år forsøkt å demokratisere entreprenørskap og eksportere det jeg har lært til resten av verden. Jeg ble slått av parallellen mellom rollen og arbeidet som har drevet meg, og som jeg har hatt en lidenskap for så lenge. Jeg er dypt beæret.

- Obama skapte rollen:

USAs president Barack Obama utpekte nylig seriegründer Julie Hanna som ambassadør for å fremme entreprenørskap på tvers av landegrensene. - President Obama skapte denne rollen som en del av et engasjement for å hjelpe neste generasjon entreprenører, sier hun.

Har flere hatter
Hanna er i tillegg til å være ambassadør for Obama, også seriegründer, investor, rådgiver og styreleder i organisasjonen Kiva. Kiva er en mikrolånstjeneste som lar folk låne bort penger til vanskeligstilte mennesker i u-land. Lånene kan for eksempel gå til en som trenger en melkeku eller symaskin for å livnære seg. Så snart den som står i gjeld har mulighet til å tilbakebetale, gjør han eller hun det. Hanna forteller at tilbakebetalingsraten er på 98 prosent.

- Vi vokser med 3.000 utlånere hver dag. I dag er det 1,4 millioner utlånere i 190 land. Disse har lånt ut 750 millioner dollar til 1,7 millioner entreprenører i 86 land.

Hanna mener stadig flere verdensledere tar et tydeligere standpunkt når det gjelder å hjelpe globalt, også på mikronivå.

- Jeg syns det er en økende anerkjennelse om at vi er tett linket i hele verden, og at globalt lederskap er like viktig som lokalt lederskap. En del av det drives nok av at vi lever i en globalisert verden og for å lykkes i forretningsverdenen må man tenke globalt, og et lederskap som er interessert i det er vitalt for å få til det.

Flyktet fra Egypt til USA
På «Digital Winners» fortalte Hanna at hun hadde flyktet fra Egypt til USA da hun var barn, og at hun store deler av livet ikke hadde hatt tilgang på teknologiske ressurser.

Hun understreket under sin appell at det var mange som henne, og at en stor prosentandel av start-up bedriftene i Silicon Valley er grunnlagt av folk som er innvandret til USA. Hun mener Norge kan og bør se på de nyankomne flyktningene som ressurser.

- Har du noen råd til regjeringen og Innovasjon Norge?

- Ja, for det første må man se på hvilke ressurser flyktninger har tilgang på. Er det de samme som innbyggerne i Norge har? Ofte er det ting vi tar for gitt som andre ikke har tilgang til. Det begynner virkelig med tilgang. Videre tror jeg det er viktig å la folk holde på sin egen kultur.  Det har Norge vært opptatt av og det syns jeg er flott. Det er også viktig å skape et miljø hvor det formidles at entreprenørskap er en vei og mulighet å få for flere av disse.

Hun mener det kan bo mye godt entreprenørskap i mennesker fra andre kulturer.

- Mange kulturer er svært næringsdrevet, og det er naturlig for mennesker fra en slik kultur å tenke på entreprenørskap som et levebrød, sier hun.