Teknologi har forandret annonsemarkedet og skapt uendelig mange nye muligheter. Selv for erfarne byråfolk og markedsførere, kan det å navigere et bredt utvalg nye terminologier og verktøy virke overveldende og komplisert. Likevel blir disse nye tekniske løsningene avgjørende for å levere ekte, kundeorientert markedsføring i en verden hvor tilkoblede kanaler og enheter som mobil, pc og nettbrett genererer mer informasjon om forbrukerne enn noen gang før.

Programmatisk – eller automatisert – kjøp av annonser, forsikrer at annonsene vises til rett forbruker, via rett kanal, til rett tid. Ved å levere skreddersydde løsninger til enkeltpersoner som mer sannsynlig vil engasjere med det reklamerte produktet, øker markedsførere også sjansene for konvertering. Uten svinnet forbundet med å nå likegyldige forbrukere, kan man dermed maksimere budsjetter og oppnå bedre avkastning på reklameinvesteringer.

Data er helt sentralt for programmatisk. Innsikten som utvinnes fra data, gjør det mulig å vesentlig forbedre publikumssegmentering, målrettet innhold og effektivitet. Ved å bruke nye datastrømmer, kan kampanjer justeres automatisk og til enhver tid forbli relevante for den enkelte forbrukeren.

Programmatisk teknologi gir markedsførere i Norge muligheten til å forbedre kampanjeytelsen, men riktig implementering er en forutsetning.

For å lykkes med programmatisk, bør markedsførere følge noen enkle grunnprinsipper:

  • Sett kunden først
  • Koble programmatiske KPI-er opp mot forretningsmål
  • Bygg en kultur som fremmer programmatisk

Den digitale revolusjonen har forandret forbrukernes kjøpsmønstre. Moderne forbrukere forventer å kunne fullføre kjøp på tvers av forskjellige enheter og å kunne flytte kjøpsdetaljer med seg på tvers av enhetene. For å oppnå resultater med programmatisk annonsering, er det derfor viktig å imøtekomme behovene til kanal-agnostiske forbrukere ved å utnytte første- og tredjeparts data.

Med tilgang til omfattende forbrukerinformasjon, kan markedsførere gi handleopplevelser som ikke bare er mer personlige, men også nyttigere. Data om tidligere kjøp kan brukes til å lage skreddersydde anbefalinger om relaterte produkter, og forlatte handlevogner kan trigge unike tilbud. Å bruke programmatisk teknologi til det fulle, krever sammenhengende kampanjer som leverer en konsekvent opplevelse for forbrukeren – helt fra interesse til konvertering.  

Når «brand awareness» er i ferd med å bli et viktig forretningsmål, blir det satt større krav til markedsføringsavdelinger rundt definisjon. Fremskritt i teknologi skyver resultattall opp på dagsorden og gjør det mulig – og nødvendig – å bevise at avkastningen faktisk er økende. Derfor er det viktig å koble programmatiske KPI-er (Key Performance Indicators) opp mot selskapers overordnede forretningsmål.

Ved å designe og implementere kampanjer med samkjørt målestrategi, kan markedsførere dermed vise til konkret innvirkning på viktige KPI-er. Programmatisk teknologi kan spore mer enn salg og konverteringer; det kan påvise annonsers effekt i ulike faser av kundens kjøpssyklus. Man kan for eksempel spore effekten av annonser gjennom sosiale medier, nettsidetrafikk, merkevarelojalitet og engasjement – i nøye detalj. Denne innsikten kan hjelpe selskaper med å ikke bare nå sine målsettinger, men også formulere nye kampanjestrategier.

Forvirring og kunnskapsmangel er ofte sentrale årsaker bak skepsis og motstand, og utdanning er viktig for at programmatisk adopsjon skal bli møtt med entusiasme. Ansvaret for å gjøre automatisert teknologi tilgjengelig, ligger hos teknologileverandørene. Men mens industriledere jobber for å avmystifisere det grunnleggende ved programmatisk annonsering, er forvirringen fortsatt utbredt.

Markedsførere bør derfor arbeide innenfor egne organisasjoner for å fremme større forståelse av programmatisk og dens evne til å forbedre resultater. Ved å øke bevisstheten rundt forbedret målsetting, relevans og effektivitet ved programmatisk bruk, vil man også fremme bredere implementering. 

Reklameverdenen beveger seg videre mot digitalisering, og markeder som ikke tilpasser seg nye utviklinger og teknologier står i fare for å bli utdaterte. Å avklare mytene rundt kompleksitet og forbedre forståelsen av programmatisk teknologi er viktig for å hjelpe både markedsførere og publisister med å gjøre programmatisk til en del av deres virksomhetskultur.

Bransjen i Norge har verktøyene, menneskene og ressursene til å ta store skritt mot fronten av digital markedsføring. Tiden er moden for å utnytte potensialet i programmatisk.