- DOGA er en spennende virksomhet og et viktig virkemiddel for innovasjon og omstilling. Jeg gleder meg til å være med på å videreutvikle DOGAs samfunnsrolle og til å fremme design og arkitektur som verktøy for innovasjon i næringsliv og offentlig sektor, sier Kirsti Slotsvik i en pressemelding.

Der kommer det frem at hun overtar vervet fra Toril Bariusdotter Ressem.

- En prioritert oppgave blir videreutvikling av DOGAs rolle i den grønne omstillingen, skriver stiftelsen i meldingen.

Kirsti Lovise Slotsvik er utdannet landskapsarkitekt og er i dag administrerende direktør i innovasjonsselskapet ÅKP i Ålesund. Hun har tidligere vært direktør for Kystverket og Jernbaneverket og har hatt flere ledende stillinger i Statens vegvesen.

- Jeg er veldig glad for at Kirsti har takket ja til å bli vår nye styreleder. Jeg ser fram til et godt samarbeid i årene fremover om å bruke design og arkitektur til å løse samfunnsutfordringer, skape et grønt og lønnsomt næringsliv og forme bærekraftige byer og steder, sier administrerende direktør, Tor Inge Hjemdal.

Det er Kommunal- og distriktsdepartementet som utnevner styrelederen i DOGA.

- DOGA samler de som ønsker å finne nye, grønne og lønnsomme løsninger for fremtiden. For å lykkes må vi jobbe sammen på tvers av sektorer og bransjer, og her har DOGA en nøkkelrolle som pådriver. Slotsvik har akkurat den bakgrunnen og kompetansen som trengs for å lede dette arbeidet fremover, sier statssekretær i KDD, Sigrun Wiggen Prestbakmo.

DOGAs styre består i tillegg av styremedlemmene Helle Moen, Lisbeth Iversen, Yashar Hanstad, Truls Brataas og Kim-André Gabrielsen.