En innovasjon er betinget av at mottaker kognitivt registrerer en endring i tilbyders markedstilbud eller forretningsmodell. 12. juni var en merkedag i NRK Dagsrevyen hvor de lansert et nytt uttrykk i vignett, farger, studio utforming og bruk av teknologi. Uten innovasjon er man et museum. Hva kan vi lære av Dagsrevyens innovasjon?
 
Det nye studioet til Dagsrevyen viser en nøye gjennomtenkt design som reflekterer flere viktige aspekter ved NRKs merkevare og formidlingsstrategi. 

Studioet har en moderne utforming med et transparent bord som fremhever bruk av teknologi. Dette kan signalisere at NRK ønsker å fremstå som en fremtidsrettet og teknologisk avansert nyhetsformidler.- Profesjonalitet: De strømlinjeformede møblene og den rene estetikken understreker profesjonalitet, noe som er viktig for å opprettholde seernes tillit til nyhetsdekningen.

Blått er fremtredende i studioet, noe som kan tolkes som en bevisst valg for å skape en atmosfære av tillit og ro. Blått er ofte forbundet med autoritet og pålitelighet, noe som er kritisk for en nyhetskanal.- Rødt som aksentfarge: Bruken av rødt som aksentfarge, særlig i bakgrunnen og på bordet, gir en dynamisk kontrast til det blå. Rødt fanger oppmerksomheten og kan brukes til å fremheve viktige nyheter eller elementer, noe som bidrar til å holde seerne engasjerte.

Fargekontrasten mellom det blå og røde, sammen med nøytrale bakgrunner, sikrer at tekst og grafikk er lett lesbare for seerne. Dette forbedrer seeropplevelsen og gjør det enklere å fokusere på det som formidles.- Balanse mellom varme og kalde farger: Kombinasjonen av varme (rød) og kalde (blå) farger skaper en visuell balanse som kan appellere til et bredt spekter av seere, både emosjonelt og estetisk.

Presentatørene er plassert sentralt, med god synlighet og nærhet til kameraet, noe som fremmer en følelse av nærhet og direkte kommunikasjon med publikum. Dette kan bidra til å bygge en sterkere forbindelse mellom seerne og nyhetsformidlerne. Bruken av bakgrunnsgrafikk og skjermer gir fleksibilitet til å vise relevante bilder og videoer, noe som kan berike nyhetsdekningen og gi kontekst til historiene som formidles.

Fargevalgene og studioets utforming kan også reflektere en tilpasning til norsk smak og kulturelle preferanser, hvor enkelhet, funksjonalitet og subtil eleganse ofte verdsettes.  Seriøsitet og nøytralitet: Studioets design unngår overflødig dekorasjon, noe som kan fremme en følelse av seriøsitet og nøytralitet, viktig for en nyhetsorganisasjon som ønsker å bli sett på som objektiv og upartisk.

Samlet sett viser det nye studioet til Dagsrevyen en balanse mellom modernitet og tradisjon, teknologi og human touch, samt profesjonalitet og tilgjengelighet. Disse elementene bidrar til å styrke NRKs posisjon som en ledende og troverdig nyhetskilde i Norge.