- Vi har vist oss gang på gang med offentlige kontrakter her i Norge og er i ferd med å bygge opp erfaring og kunnskap om digitaliseringsarbeid innen bank og forsikring, sier Steffen Breen, administrerende direktør i Consid Norge.

IT-selskapet er ett av ti selskaper som tar del i rammeavtalen. Det var i desember 2023 at Husbanken kunngjorde at de ville kjøpe IT-tjenester, og Consid deltok med det i anskaffelsesprosessen.

- Husbanken er en viktig samfunnsaktør, å få oppdraget fra dem er både inspirerende og lærerikt, sier Breen.

I perioden skal Consids konsulenter støtte Husbankens eget digitaliseringskontor i utviklingen av innovative brukerrettede digitale løsninger, samt det generelle digitaliseringsarbeidet i banken.

Maksimalt varer avtalen over fire år med en maksverdi på 300 millioner kroner.

- Consid Norge har som mål å doble seg i størrelse hvert år de neste tre årene - både i omsetning og på antall ansatte. Per dags dato har Consid i overkant av 40 ansatte i Norge. Og denne avtalen vil hjelpe oss godt på vei for å nå våre ambisiøse mål, sier Breen.