Peer dagdrømmer om at han er umåtelig rik, at han er keiser. Bygdefolket synes han er håpløs. Slik innledes Nationalteaterets handlingssammendrag av Ibsens Peer Gynt. I regjeringen Støre har vi Jan. Han begynner å fremstå ganske håpløs han også.

En samlet designbransje var håpefull da Jan Christian Vestre inntok rollen som Næringsminister i 2021. I motsetning til mange av sine kolleger, fostret opp på partiboka, så har Vestre lang og god erfaring fra næringslivet. Ikke bare det, selskapet han og familien eier er en av de store norske suksesshistoriene innen eksport av norsk design. Alt lå til rette for et historisk løft.

To og et halvt år senere ser høydepunktene slik ut: 

Kompetanseskatten. Få ting har vært så upopulært hos et samlet næringsliv som denne godbiten fra regjeringen Støre. For bransjer som lever av å tiltrekke seg de beste hodene virker en skatt på kompetanse ubegripelig nok. Når bransjen i tillegg er i knestående, virker det rett og slett ondskapsfullt. Hvorfor så høye lønninger kan en jo spørre seg? Én årsak kan tilskrives en stor mangel på nettopp høyt kvalifisert arbeidskraft. Regjeringens svar på dette leder oss til neste punkt.

Kutt av studieplasser. Det er mulig Ola Borten Mo var for opptatt med day trading til å forstå omfanget av å redusere et stort antall studieplasser ved blant annet Arkitekt og Designhøyskolen. For en bransje som gjennom mange år har skreket etter kvalifisert arbeidskraft for å holde tritt med etterspørselen var det påfallende ulogisk å strupe tilfanget av nytt talent. To ministere for forskning og høyere utdanning senere har vi dessverre ikke blitt klokere. Snarere tvert i mot.  

Utradering av Stimulab. Regjeringen skryter av at de har styrket Designdrevet innovasjonsprogram (DIP), samtidig har man mer eller mindre utradert Stimulab-ordningen i en klassisk «bait & switch» manøver. All ære til DIP, det er et fantastisk program for å incentivere tidlig-fase design i privat sektor, men hvis vi virkelig skal snakke om «return on investment» så har Stimulab vært dronningen av stimuleringsordninger. Gjennom flere år har ordningen vært et dokumentert effektfullt og positivt bidrag til offentlig innovasjon som både har fornyet og forenklet offentlig sektor. Om det var frykten for at disse forhatte konsulentene skulle trimme bort byråkrati og dårlige løsninger som fikk Vestre & Co til å finne frem sparekniven er uvisst, men for å sitere Tor Inge Hjemdal i DOGA; «Det fremstår lite gjennomtenkt å utradere en ordning som kan vise til en slankere, lykkeligere og mer produktiv offentlig sektor som resultat.»

 Alt dette fra en regjering som ifølge seg selv ikke er næringsfiendtlig

Til Kampanje uttalte Vestre forrige høst at regjeringen skal utarbeide en strategi for vekst innen kreativ industri, og når vi skriver 2024 har Vestre og Lubna Jaffrey funnet frem post-it lappene for å lage et veikart for kreativ næring. Vi kan bare forestille oss hvordan kreativiteten bobler i de respektive departementene i disse dager, men med ovennevnte friskt i minne er jeg dessverre ikke optimistisk når det gjelder resultatet.

Kjære Jan Christian. Designbransjen trenger hverken veikart eller strategier, vi trenger først og fremst en regjering som tilsynelatende ikke prøver å sabotere en hel bransje med lite gjennomtenkte og direkte skadelige tiltak. Jeg oppfordrer deg til å heller bruke tid og ressurser på å stokke konkurrerende idéer fra regjeringskollegiet slik at summen av tiltak handler om å bygge opp og ikke rive ned. Én konkret idé er å gi DOGA, Innovasjon Norge og Forskningsrådet det mandatet og de midlene som behøves for å gjøre Norge til en spydspiss for innovasjon og kreativitet. For øvrig kan jeg informere deg om at designbransjen er proppfull av ekstremt dyktige og kompetente strateger og design-tenkere. Skulle dere trenge hjelp til å utforme en helhetlig plan som også innbyr til konkret handling står vi parat. Vi kan starte med å rette opp i de åpenbare blunderne over, og jobbe oss videre derfra. 

Jeg erkjenner at det er tabloid å påstå at Næringsministeren lyver. Det er vel få som tviler på at Vestre genuint ønsker kreativ bransje all den suksess han smått religiøst predikerer over det ganske land, men resultatene så langt er langt fra imponerende. Politikkens nådeløse vesen er dessverre slik at man ikke bare kan flyte på velvalgte ord, en må også levere. Her står dessverre næringsministeren og hans kolleger til stryk.

Hvis det er noen i designbransjen som fortsatt har troen på næringsministeren, rekk opp hånden. Jeg tar gjerne en kaffe for å bli konvertert. Inntil da står jeg med bygdefolket mens Jan rir på regjeringsbukken fra scene til scene med fagre, men akk så tomme, løfter.