Det melder selskapet selv i en pressemelding.

Consid er opprinnelig et svensk IT-selskap som gjorde sin entré til Norge i januar 2022. I november 2022 kunne de avsløre at de hadde landet en fireårsavtale med Oslo kommune til en verdi av 600 millioner kroner, og i september inngikk de en «omfattende» rammeavtale med Posten Bring.

Nå har de altså landet en åtteårig avtale med Alta kommune beregnet til maksimalt åtte millioner kroner.

- For oss er det en fantastisk mulighet. Vi har tidligere erfaring med å jobbe med kommunale organisasjoner i Norge og Sverige. Alta kommune opererer med høye krav til bærekraft hvor de må kutte sin klimapåvirkning med 40 prosent innen 2030. Det kan vi bidra til, innenfor rammen av vårt arbeid, sier Steffen Breen, administrerende direktør i Consid i Norge.

Klare mål for kommunene
Den norske regjeringen har satt klare rammer for hvordan landet skal bli helt klimanøytralt før 2050. I det arbeidet er det satt klare mål for hvordan kommunene skal opptre. Da Alta kommune nylig anskaffet tjenester til nytt intranett, var bærekraft og miljø et viktig aspekt.

- For Consid er bærekraftig utvikling en sentral sak. Det gjennomsyrer alt vi gjør og var i Altas tilfelle en viktig faktor for at vi til og med fikk sjansen å være med. Vi har flere viktige og tunge sertifikater, blant annet fra Science Based Target Initiative, sier Nathalie Besèr, leder for bærekraft i Consid.

- Alt ligger til rette
Consid vant anbudet på det nye intranettet, som skal bygges i Sitevision. Breen forteller at målet til Consid er enkelt, og at det er at de ønsker å «levere et produkt og en tjeneste som møter og overgår forventningene. » 

- Både her i Norge og innenfor Consid generelt har vi lang erfaring med å bygge tilsvarende tjenester innen Sitevision. Alt ligger til rette for at vi skal kunne levere. Avtaler som disse sikrer fortsatt ekspansjon og vekst for Consid i Norge, sier Steffen Breen.

Alta kommune ble tiltrukket av Consids miljøarbeid og erfaring i Sitevision.

- I tillegg til å møte våre miljøkrav, har Consid også møtt vårt krav om fremtidsrettet funksjonalitet for vårt intranett. Intranettet skal være et dynamisk verktøy for organisasjonen vår, sier kommunedirektør i Alta kommune Oddvar Konst.