I disse dager er det 20 år siden Mark Zuckerberg lanserte The Facebook fra sin studenthybel på Harvard. På disse 20 årene har verden endret seg fundamentalt, både til det bedre og til det verre, takket være Facebook, eller Meta, som selskapet endret navn til i 2021.

Første februar i år la Meta frem omsetningen sin for 2023, som endte på imponerende 135 milliarder dollar. Det fjerde kvartalet alene endte på over 40 milliarder dollar i omsetning, tilsvarende en vekst år-over-år på hele 25 prosent. I løpet av de siste ti årene har Mark Zuckerberg sett at omsetningen til selskapet hans har tidoblet seg. Samtidig har antall brukere passert tre milliarder og selskapet passerte også nylig 1000 milliarder dollar i børsverdi, hvilket plasserer Meta på 7. plass over verdens mest verdifulle selskaper.

I skyggen av Metas imponerende reise gjennom de siste 20 årene, finner vi ikke bare en historie om eksepsjonell suksess, men også en historie om de intrikate utfordringene som preger vår digitale tidsalder. Som grunnlegger av det som en gang var et beskjedent prosjekt for studentene på Harvard, har Mark Zuckerberg blitt en av verdens rikeste, innflytelsesrike og mektigste menneskene i verden. Mark Zuckerberg er toppsjefen for en plattform som både forener og splitter, som inspirerer og skremmer.

For ti år siden fremsatte noen Princeton-professorer en dristig spådom om at Facebook ville miste 80 prosent av sine brukere innen 2017. Dette viste seg ganske raskt å bli en av nåtidens største feilvurderinger, og står igjen som et levende eksempel på hvor vanskelig det er å spå den digitale fremtiden. Spådommen til professorene, som hvilte på sammenligninger med epidemi-modeller, overså ikke minst Zuckerbergs evne til å innovere og navigere gjennom stadig nye endringer som følge av teknologiutviklingen. Spådommen undervurderte også brukernes dype tilknytning og avhengighet til Facebook, i tillegg til næringslivets vedvarende tilfredshet med Metas reklamemuligheter. Og det til tross for en vedvarende strøm av skandaler, beskyldninger og bøter. Denne vedvarende tilfredsheten blant annonsører understreker Metas urokkelige posisjon i den digitale økonomien, selv i møte med omfattende kritikk og et elendig omdømme.

På 20 år har Mark utviklet en digital lekeplass hvor milliarder av mennesker deler sine tanker, følelser og opplevelser, men også en arena for politisk polarisering, spredning av falske nyheter og mentale helseutfordringer. Dette paradokset – evnen til å forbinde på tvers av kontinenter samtidig som det tilrettelegges for splid og misforståelser – er kanskje det mest slående aspektet ved Metas reise. Metas suksess, til tross for lav tillit, er en viktig leksjon for digital markedsføring; effektiviteten av en plattform for annonsører trumfer selv de største samfunnsmessige bekymringer.

Fremover står Meta overfor en rekke nye utfordringer. EUs nye reguleringer og økende krav om datasikkerhet og personvern, samt den teknologiske utviklingens hastighet, vil teste selskapets evne til å fortsatt tilpasse seg og innovere. Metas satsing på metaverset representerer et ambisiøst forsøk på å definere fremtidens digitale interaksjon, men så langt har ikke satsingen blitt en suksess. Meta har så langt, siden metaverse-satsingen ble lansert i 2020, tapt snart 50 milliarder dollar, noe som også har kostet tusenvis av ansatte jobben. Selv om Metaverset ennå ikke har levd opp til Mark Zuckerbergs ambisiøse forventninger, er det for tidlig å avskrive det som en feilslått satsing. Historien har vist at vi ofte overvurderer den umiddelbare påvirkningen av ny teknologi, mens vi undervurderer dens langsiktige effekt.

Fra sin spede begynnelse for 20 år siden, har Facebook ledet an i den digitale kommunikasjonsrevolusjonen. I dag er Meta et levende bevis på teknologiens doble effekt. Den har en unik evne til å forene oss, men har samtidig potensialet til å splitte oss. I 2024 står vi overfor en fremtid som blir stadig mer sammenkoblet som følge av teknologiutviklingen. Samtidig risikerer vi, som følge av den samme teknologien, økende isolasjon og ensomhet. Metas suksess og relevans vil avhenge av selskapets evne til å navigere i dette komplekse digitale landskapet. Mark har enn så lenge demonstrert at han er mest av alt opptatt av egen lommebok og makt. Derfor er det avgjørende at vi alle engasjerer oss mer aktivt i hvordan vi former vår digitale eksistens – ikke for å sikre Metas fremtid, men for å beskytte og fremme vår kollektive sosiale velvære.