Datatilsynet varslet i sommer at Meta skulle få dagbøter på 1 million kroner for brudd på personopplysningsloven.

Meta gikk til sak, men nå er søksmålet trukket, bekrefter Datatilsynet til NRK.

- Vi fikk denne uken beskjed om at Meta ønsket å trekke saken, men uten at de trekker sine krav. Det vil si at de kan reise saken når som helst. De har ikke gitt opp kravet sitt mot tilsynet, sier direktør Line Coll i Datatilsynet.

Datatilsynet har fått europeisk støtte i sin sak mot Meta. Det europeiske personvernrådet har nå bestemt at forbudet mot atferdsbasert markedsføring på Facebook og Instagram også skal utvides og gjelde hele EU og EØS.

- Vi føler jo virkelig at folk heier på oss. Vi blir stoppet på gata, og folk synes det er veldig bra at vi har vist muskler, sier Coll.

Vil betale boten
Meta og Datatilsynet møttes i Oslo tingrett tidigere i høst. Da ba Meta om en såkalt midlertidig forføyning mot Datatilsynets vedtak. Tingretten tok tilsynets side og mente at Meta ikke hadde tilstrekkelig grunn til å be om forføyning.

Nå trekkes altså selve søksmålet, men Meta har varslet motstand mot både det norske vedtaket og at det utvides til å gjelde hele EU og EØS.

En talsperson for Meta sier til NRK at de har til hensikt å betale boten, men at saken ikke er trukket for godt. De mener det er mer riktig å si at saken er satt på vent i påvente av at anken mot personvernrådet er blitt behandlet i EU-domstolene.

- Ulovlig
Datatilsynet mener at Metas markedsføring er ulovlig fordi den innebærer en svært inngripende overvåking av brukerne. Selskapet har ikke fulgt opp forbudet mot å bruke persondata til overvåkingsbasert reklame, ifølge tilsynet.

Personvernrettighetene til norske Facebook- og Instagram-brukere blir krenket for hver dag Meta ikke innretter seg, skrev Datatilsynet i en pressemelding da vedtaket ble kjent.

Siden har Meta blant annet innført en betalingstjeneste som gjør at man ikke blir vist målrettet reklame.