Onsdag kveld vant det norske programvareselskapet Making View AS VRINN-Awards for førstehjelpssimuleringen de har utviklet i samarbeid med Røde Kors. 

Selskapet konkurrerte med flere av de nordiske landene, og vinneren ble kåret av en internasjonal jury som stemte frem det norske førstehjelpskonseptet, simuleringen VR Aid til den gjeve prisen for beste helsesimulering.

Det var en målløs produktsjef i Making Views og sykepleier Hanne Skarstein, som sammen med deler av utviklerteamet, tok imot prisen.

- Vi er veldig glade for den anerkjennelsen prisen gir oss både teknologisk og helsefaglig, og for at arbeidet som er lagt ned i dette viktige kurset blir sett og lagt merke til. Røde Kors sier at det viktigste i en førstehjelpssituasjon er å gjøre noe. Vi er sikre på at vår VR-simulering bidrar til at våre kunder får en større trygghet til å handle når det virkelig gjelder, sier Skarstein, 

VR-kurset gir simuleringstrening i ulike virkelighetsnære førstehjelpssituasjoner, med praktisk trening på virtuelle pasienter i blant annet livsviktig hjerte- og lungeredning med og uten hjertestarter.

- Å være trygg på disse prosedyrene kan bety forskjellen på liv og død når situasjonen oppstår i virkeligheten, sier Skarstein.  

Daglig leder i Making Views, Lars Gunnar Pedersen sier at «prisen er en stor anerkjennelse av den enorme innsatsen ansatte i Making View har gjort gjennom mange år. «

 - Vi vil også takke våre mange kunder som har trodd på teknologien og Making Views evne til å skape banebrytende applikasjoner, sier Pedersen og legger til: 

 - Det er meningsrikt å skape et kurs med realistisk trening på livsviktig førstehjelp. Denne prisen er også en heder til Røde Kors´ viktig arbeid.