Bransjeforeningen Grafill har sendt ut en undersøkelse til sine medlemmer og fått inn 538 svar. De bekrefter at det er vanskelige økonomiske tider også i designbransjen, ifølge en artikkel på Grafills egne nettsider.

Åtte av ti ledere forteller at de er berørt, og fire av ti rapporterer om færre oppdrag.

Tre av ti ledere har allerede permittert ansatte, eller regner med permitteringer de neste ukene. 14 prosent har innført lønnskutt for å spare kostnader.

Likevel svarer 85 prosent av de som er ansatt at de fortsatt er i full jobb med full lønn.

Daglig leder i interesseorganisasjonen Grafill, Lene Renneflott, har tidligere sagt til Kampanje at bransjen har vært forberedt på en utfordrende høst.

- Vi merker det tidlig i lavkonjunkturtider, men samtidig vet vi at design trengs. Folk har behov for tjenestene til medlemmene våre. I tillegg vet vi at bransjen vår er omstillingsdyktig og vil klare seg, sier Renneflott.