Markedsføringsteknologiselskapet InZynk har som mål å bli verdensledende innenfor sitt felt. Selskapet, som har kontorer i Trondheim, Oslo og Stockholm, hjelper kunder innen IT og telekom med å lande avtaler innenfor egenutviklete B2B-plattformer. Da Kampanje pratet med gründeren Pål Lind mot slutten av sommeren i fjor hadde han som målsetning å doble omsetningen fra 2021 til 2022.

Nå foreligger tallene og de viser at Lind har sine ord i behold. 

- Ja, det var i forhold til det vi håpet på og som vi så for oss for om lag ett år siden, så det er vi fornøyde med, sier Lind til Kampanje.

- Og hvordan ser 2023 ut?

- I 2023 har vi økt bemanningen med 50 prosent. Vi har også investert mye i teknologi og utvikling og lanserer nå en SaaS-løsning (software as a service, red.anm.) for å kunne skalere og legge til rette for å kunne hjelpe flere kunder i fremtiden, sier Lind og fortsetter:

- Vi opplever en fin vekst og satser på å bli verdensledende innenfor vårtfelt. Det er et klart mål vi har.

Ny løsning
Lind forteller at de er langt på vei med å lansere en ny løsning som «vil gi kundene mulighet til selv å forsterke sine viktigste salgsprosesser.» Han forteller at dette blir en enda mer spisset form for kommunikasjon. 

- Hva er forskjellen på den nye løsningen og det dere allerede gjør?

- Forskjellen er ikke så stor, men vi har historiisk levert alt som managed service. Nå åpner vi for at kundene kan få tilgang til sitt eget dashboard og dermed kam nå ut til og skape en synlighet overfor håndpkukkede kunder og bedrifter de må lande avtaler med, forklarer Lind.

- For eksempel kan et selskap lokalisert i Stavanger plukke ut et selskap i Houston som da vil kunne se skreddersydde budskap i nasjonale, amerikanske medier de besøker. Og da er det kun denne kunden som får opp dette budskapet, legger han til.

Vil vokse ytterliggere
- Men i disse usikre økonomiske tider – er det ikke et vanskelig marked for dere?

- Nei, egentlig ikke. Vi er i fin vekst og vi går i pluss. Det gjør vi i forhold til andre i bransjen også. Noen har kanskje dessverre sett seg nødt til å permittere, men det har heldigvis ikke vi gjort. Vi har, siden sist sommer, gått fra ti til 15 ansatte forteller Lind.

I tillegg til å vokse i staben, tar Lind sikte på å også vokse geografisk med både nye kontorer og i kundebasen. 

- Vi tenker ikke å åpne flere kontorer i Norden. Det trenger vi ikke. Vi har store ambisjoner og allerede mange kunder ute i verden, sier han.

- Hvilke land er det dere lukter på?

- Vi kommer til å gå mot de store i Europa, i tillegg til at USA er interessant for oss, sier Lind.

- Så det er mulig det blir noen New York-turer på deg i fremtiden?

- Det blir det nok, ler Lind.

Her kan du se alle regnskapstallene til InZynk totalt for 2022. Alle tall i MNOK. 

InZynk 2022 2021 Endring i %
Omsetning 23,4  11,7 + 100
Driftresultat 0,4 0,6 - 33
Resultat før skatt 0,2 0,5 - 60