Under tirsdagens sending av NRKs aktualitetsprogram «Dagsnytt 18» var kunstig intelligens på agendaen. Det var i slutten av mars og starten av april at Snapchat lanserte «My AI» - en AI-venn - som dukket opp i feeden til alle 2,8 millioner brukere av tjenesten i Norge.

MDGs partisekretær Torkil Vederhus var på plass hos programleder Sigrid Sollund og tok til orde for at Datatilsynet måtte ta grep om «vennen» som har dukket opp i alle Snapchat-brukeres venneliste.

Vederhus mener det er særlig to problemstillinger rundt AI-vennen. Den ene problemstillingen er feilinformasjonen Snapchat gir særlig barn og unge, som blant annet da den foreslo Vidkun Quisling som en norsk helt.

Han er også bekymret for hva Snapchat bruker informasjonen de får gjennom «My AI» til.

- Da kan det hende vi er veldig slepphendte med å dele data, men også at den får tak i informasjon og gjør koblinger som gjør at den kan bruke de personsensitive dataene til andre formål enn det vi ønsker, sa Vederhus.

Datatilsynet, som også var på plass i studio med direktør Line Coll, deler bekymringen til Vederhus.

- Dette er noe vi også absolutt er bekymret for. Vi følger dette tett – både Snap og den nye boten som dukket opp, sa Coll.

Datatilsynet-direktøren forteller at hun «klikket i vinkel» da tjenesten dukket opp i appen hennes.

- Jeg lurte på hvem det var og prøvde å få den bort, sa Coll, og legger til at hun ikke lyktes.

Torkil Vederhus mener det må komme på plass et midlertidig forbud mot Snapchats AI-tjeneste, tilsvarende det man gjorde med covid-appen «Smittestopp». Coll forteller at de følger situasjonen tett sammen med andre datatilsyn i EU, og at de ikke utelukker et forbud.

- Det er mange prosesser som vi følger tett både her i Norge og ikke minst i EU, så her er det viktig at vi samkjører det, sa Coll.

- Men vi utelukker ikke på noe som helst vis at vi kan gjøre grep mot Snapchat. Vi har mulighet til det i Norge, la hun til.