Konsulentselskapet Forte Digital styrker sin teknologi- og designavdeling med fem nye ansatte. Selskapet teller nå over 350 ansatte på tvers av Norge, Polen, Tyskland og Danmark. 

De nyansatte er Anders Torgersen, Moritz Lilleby, Henrik Farstad, Victoria Utheim og Pål Arne Anderssen. John Kårikstad, administrerende direktør i Forte Digital, er ikke i tvil om at selskapet står sterkt.

- Jeg vil tørre å påstå at vi i skrivende stund er et av Norges fremste teknologi-, design- og rådgivningsmiljøer, sier John Kårikstad i en pressemelding.

Selskapet har ansatt over 90 nye medarbeidere i løpet av de siste 12 månedene, på tvers av fagområdene teknologi, design og rådgivning.

For Anders Torgersen og Victoria Utheim var tverrfaglighet og fagmiljø avgjørende for at de valgte Forte Digital.

- Det er gøy å jobbe tverrfaglig fordi det å utvikle gode tjenester, det krever tett samarbeid mellom fagdisipliner, roller, avdelinger og selskap/organisasjoner. Å utvikle gode tjenester er utfordrende og derfor utrolig stas å få til, sier Utheim som er ansatt som senior tjenestedesigner.

Hun får støtte av Anders Torgersen som blir en del av Forte Technology som teknisk arkitekt.

- Jeg har fulgt Forte en stund og er imponert over det fagmiljøet de har klart å skape på såpass kort tid. Det var et tverrfaglig miljø jeg ønsket å være en del av, legger Torgersen til.

Kårikstad er svært glad for at Forte Digital blir sett på som en attraktiv arbeidsplass. 

- Det er utrolig gøy at stadig flere dyktige fagfolk velger Forte Digital. Det vitner om at vi er en attraktiv arbeidsplass med gode fagmiljøer, spennende kundeprosjekter og har en kultur folk trives godt i, sier Kårikstad.