Konsulentselskapet Bouvet passerte for første gang tre milliarder kroner i omsetningen og det er dermed rekord for selskapet som leverer tjenester innen informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og rådgivning på det skandinaviske markedet. Det kommer frem i selskapets siste kvartalrapport.

Bare i fjerde kvartal i fjor økte driftsinntektene til 834,7 millioner kroner, en økning på snaue 13 prosent fra samme kvartal i fjor og Bouvet kaller avslutningen på året for «et kvartal i full fart.»

- Dette kvartalet markerer avslutningen på et helt spesielt år. Et år vi gikk inn i med en pandemi, deretter krigsutbrudd med påfølgende energikrise, press på verdikjeder og en svært spent sikkerhetssituasjon som resultat. Til tross for alt dette, har Bouvet gjennom hele året, ikke minst i dette kvartalet, levert resultater som aldri tidligere, sier Per Gunnar Tronsli, administrerende direktør i Bouvet. 

Vil du abonnere på nyhetsbrevet til Kampanje og få siste nytt om medier og kommunikasjonsbransjen? Da kan du klikke her. 

Driftsresultatet for året ble på over 400 millioner kroner, som er en økning på 18 prosent sammenlignet med i fjor.

Selskapet har delt sin virksomhet i de tre områdene «Rådgivning», «Design og kommunikasjon» og «Teknologi», men bryter ikke opp omsetningen i de enkelte områdene. Når det gjelder design- og kommunikasjonstjenestene skriver Bouvet i rapporten at «markedet i fjerdekvartal var godt».

- Vi ser blant annet en økning i etterspørselen etter designsystemer, brukeropplevelse, tjenestedesign og design thinking. Ett godt eksempel er rammeavtalen vi inngikk i kvartalet med Oslo kommune om test, design og brukeropplevelser. Vi ser også at stadig flere virksomheter regner design og kommunikasjon som en avgjørende del av deres digitaliseringsprosjekter, skriver Bouvet.

For 2022 rapporterer Bouvet en omsetningsvekst på 14,5 prosent til 3.085,5 millioner kroner.

Antall ansatte har i løpet av året økt med 200 personer og Bouvet teller i dag over 2.000 medarbeidere.