Det Oslo-baserte konsulentselskapet Nova Consulting har allerede etablert på flere av de nordiske markedene, men nå går selskapet også inn på det polske markedet.

- Etableringen i Polen har vært planlagt lenge og er strategisk viktig for å sikre oss tilgang til kompetanse i et nordisk marked som har et økende kapasitetsbehov for erfarne spesialister. Det er ikke noe som tilsier at knappheten på kvalifisert kompetanse til å møte samfunnets behov for digitalisering vil endre seg i overskuelig fremtid. Derfor har vi sett behov for å etablere oss utenfor Norden, sier konsernsjef Geir Allan Hove.

Han legger til at de økte kostnadene som er knyttet til økningen av arbeidsgiveravgiften på fem prosent gjennom statsbudsjettet for 2023 ikke gjør timingen av satsningen noe dårligere. Snarere tvert imot.

- Dette grepet fra myndighetene sin side bidrar ikke til å bygge kunnskapsindustrien i Norge, sier Hove.

I forbindelse med lanseringen har Nova Consulting Group ansatt Łukasz Ciesielski til å lede etableringen av Nova Polen. Ciesielski har mangeårig erfaring med å jobbe med skandinaviske selskaper.

- Skandinavia og skandinaviske selskaper har et godt rykte i Polen. Vi liker arbeidskulturen og opplever den som mer human og likeverdig og mindre hierarkisk sammenlignet med mange internasjonale teknologiselskaper.  Jeg har lang erfaring med å bistå selskaper å vokse gjennom å bygge suksessfulle utvidelser av organisasjonene i Polen, spesielt skandinaviske, og vet hva som kreves for å lede og motivere ansatte som skal jobbe integrert i leveranseteam som krysser landegrensene, sier Ciesielski.

Nova er et skandinavisk konsulentfirma med hovedkontor i Oslo, som består av en gruppe spesialiserte selskaper som tilbyr tjenester til både privat og offentlig sektor. Konsulentgruppen består i dag av 14 selskaper med base i Norge og Sverige med en samlet løpende omsetning på 800 millioner kroner.