Etter 30 år med samme navn, blir finansteknologiselskapet Zdata nå til Aritma som følge av selskapets internasjonale satsing. Det er kommunikasjonsbyrået Maskinen som står bak kommunikasjonen, mens designbyrået Heydays står for visuell identitet og nye nettsider.

- I internasjonal sammenheng er Norge og Norden modne markeder på digitalisering av finansiell infrastruktur. Med posisjon her hjemme sitter Aritma allerede på svar som veldig mange leter etter andre steder. Vi er overbevist om at selskapet nå har et godt grunnlag for å fortsette sin historie ut i verden, og gleder oss til å følge dem videre, sier Per Øivind Bang, seniorrådgiver i Maskinen.

Om lag 15.000 selskaper er allerede koblet opp på Open Finance-plattformen.

- Det nye navnet Aritma reflekterer bedre hva vi leverer. Vi ønsker å signalisere at vi gjør en skikkelig endring, og da trengte vi et navn som reflekterer litt bredere hva vi er slik at det blir enklere for kundene å forstå hva vi tilbyr, sier Jarle Holm, administrerende direktør i Aritma. 

Han sier bakgrunnen for navneskifte er at man ønsket et navn som fungerte bedre i et internasjonalt marked.

- Aritma spiller på aritmetikk, og det vi gjør er jo å transformere data. Vi tar finansiell informasjon og integrerer mellom ulike kilder. Vi legger sammen tall, verdiøker data og skaper noe mer.

Tidligere har Heydays og Maskinen samarbeidet om merkevarer som blant annet Flokk, Nel og Monner. Nå utvider de samarbeidet med Aritma på kundelistene.

- I Heydays har vi lang erfaring med å utvikle merkevarer som setter nye designstandarder i sine kategorier. Aritma er en sånn kunde. Ikke bare forstår de at merkevareutvikling er et forretningstrategisk verktøy, men de lar seg også utfordre og med det definere distinkt, visuelt språk som vil bidra til at Aritma kan bli en tydelig aktør på den internasjonale arenaen. Vi gleder oss til å følge Aritma videre sammen med våre gode kollegaer i Maskinen, sier designdirektør Lars Kjelsnes.