Selskapet Måsøval har valgt Forte Digital som strategisk partner. Dermed kan konsulentselskapet som jobber i skjæringspunktet mellom teknologi, design og rådgivning legge til havbruksnæringen på listen over sektorer de jobber med.

- Havnæringen er en helt ny og spennende bransje for oss, sier daglig leder John Kårikstad i Forte Digital.

- Vi kan naturligvis mye om innovasjonsprosesser og utvikling av digitale produkter og tjenester basert på kundene vi har i dag. Jeg tror prinsippene for hvordan vi jobber og hvordan vi skaper verdi sammen med kundene våre er lik uansett bransje. Da tenker jeg særlig på vår tilnærming til tverrfaglige team, digitale plattformer og smart bruk av data. Å utforske ny digital teknologi er viktig i alle bransjer, fortsetter han.

Måsøval driver en lang rekke selskaper innen havbruksnæringen i Trøndelagsregionen. Nå skal de digitalisere store deler av virksomheten sin med hjelp fra Forte Digital.

- Måsøval har ambisjoner om å være et av de ledende selskapene innen bærekraftig havbruk. Smart bruk av data, ny digital teknologi og automatisering skal bidra til dette, sier Gunnar Aftret, finansdirektør i Måsøval.

- Automatisering, digitalisering og ny teknologi er helt avgjørende for den operasjonelle driften. Med Forte Digital på laget skal vi bli enda bedre til å automatisere innhenting av de viktigste fiskehelsedataene i egen plattform. Dette vil gi vår operasjonelle drift et bedre utgangspunkt til å ta gode beslutninger, sier Henny Førde, leder salg og logistikk.

Forte Digital jobber fra før av med norske virksomheter som NorgesGruppen, Flokk og Obos på kundelisten