- Selv i et presset jobbmarked ser vi at Fullstakk tiltrekker seg dyktige folk - både nye og etablerte talenter. Det er jo en bekreftelse på at vi styrer i riktig retning, og det skal ikke være noe tvil om at hos Fullstakk finner du et sterkt fagmiljø som det er gøy å tilhøre, forteller Fridtjof Hødnebø, daglig leder i Fullstakk.

Dette har vært den største ansettelsesprosessen i byråets historie.

- Vi er inne i en ny fase, sier Hødnebø.

Han har nettopp ønsket syv nye fagressurser velkommen. Når i tillegg to personer begynner utover høsten forventer han å være 30 ansatte før jul.

- Vi opplever økende etterspørsel etter strategisk rådgiving i markedet, og vi har svart på denne etterspørselen med å bryte ned silobaserte performance-tjenester til vekstrådgiving og spesialister langs hele kundens verdikjede. Vi opplever svært god respons, etter det som har vært en stor omstilling i både struktur, metodikk og ledelse, sier Hødnebø.

Han forteller videre at vekstmarkedsføring handler om å skape verdier, måle de riktige tingene og finne ut hva som gir effekt for kundene, og ikke bare rådgi med benchmarks og bransjestandarder.

- For å gjøre det trenger vi de beste folka på laget. En slik ansettelsesrunde beviser at vi er på riktig vei, at vi er attraktive i markedet for nyansettelser. Det skal vi fortsette å være, for vi skal selvfølgelig fortsette vår egen vekst også.

Synne Lilja Eilertsen begynner som vekstrådgiver, og har tidligere vært Performance Marketing Manager hos M51. Axel Raanås Rein kommer fra Marketer, og går inn som spesialist i CRO-avdelingen.

Ardit Kallaba, Rebecca Bruteig, Marthe Aabakken og Nikolai Håland har alle jobbet med salg eller markedsføring ved siden av studier, og går til stillinger i henholdsvis SEO, paid social, betalt søk og programmatisk. Tommy Luu kommer fra Allkopi til stillingen rådgiver betalt søk.