Etter å ha lest innlegget fra Erling Løken Andersen, synes det naturlig å følge opp med noen kommentarer.  Det at web 3.0, som definerer nye standarder, lett blir omtalt som «hjemmet for Metaverse og VR-Briller» er ikke noe nytt. Facebook sin lansering av nettopp sitt eget Metaverse har hjulpet godt til med nettopp denne vinklingen. Mange er også enige med Andersen om at Meta nok går for høyt ut på banen med noe som er langt fra fullverdig i dag.  Men der stopper mine klapp på ryggen til Andersen.

Les også: - Zuckerbergs store visjon er en gigantisk flopp

Vi velger vi å fokusere på det unike med web 3.0 og har derfor definert oss selv som et tech 3.0-selskap. Nettopp at det ikke krever tillatelse, noe som igjen betyr at ingen sentralisert autoritet skaper hindringer for friheten din, det er grunnen til at blant annet så mange DeFi-applikasjoner (desentralisert finans) vokser frem for å gi økonomisk frihet til alle. Det er få forskjeller mellom web 2.0 og den nyeste web 3.0-teknologien, men desentralisering er nøkkelen. I fremtiden vil de fleste web 3.0-utviklere være fokusert på å bygge smarte applikasjoner basert på maskinlæring- og AI-teknologi. 

Det er som fremhevet ikke bare «start-up miljøene» som tar ansvar for utvikling av produkter og tjenester som gjør at vi går i denne retningen. De store teknologiselskapene er også naturlig nok meget offensive for å forsøke å ta en del av denne utviklingen. Det mest åpenbare vi har sett det siste året er Microsoft sitt initiativ til å kjøpe Activision for intet mindre enn 69 milliarder dollar, Apple sine planer om å entre markedet med virtuelle headset sammen med nevnte Meta sine ti milliarder dollar-investering så langt i deres virtuelle verdener samtidig som de endret navn fra Facebook til Meta. Dette er langsiktige investeringer.

Vi tror sterkt på en web 3.0-revolusjon og det at Meta velger å fokusere langsiktig på en virtuell verden er ikke veien mot stupet i vår verden, men derimot er det helt andre utfordringer som møter gigantene.  Stikkordet er demokratisering.  

I en fremtid hvor et demokratisert og desentralisert internett overtar for dagens sentraliserte internett vil plattformer som er ledende i dag, som i hovedsak bygget på at forbrukerne til enhver tid skaper innhold som er interessant for andre, møte utfordringer. Hovedgrunnen et at det kommer en mer bevisst generasjon med klare forventninger om at man skal få noe igjen for sin aktivitet og verdiskapning på nett. Det betyr at dagens aktører vil møte store utfordringer med sin etablerte forretningsmodell. De som skal lykkes i fremtiden må derfor ha en forretningsmodell hvor det å gi fra seg en del av verdiskapningen er sentral.

Les også: - Vi må se lenger enn til nesetippen, Erling Løken Andersen

Man kan kanskje stille seg spørsmål om hvordan selskapene da skal sikre solide inntekter når de skal gi verdiskapningen videre til brukerne. Her vil det ligge mange muligheter for nye aktører. Det kan blant annet være å ta en rolle som tech 3.0-leverandør, plattformutvikler, utvikle verktøy for tjenester og opptre som kompetansepartner til disse aktørene. Potensialet til inntekter for selskaper er minst like store i web 3.0 som i web 2.0.

Demokratisering er altså nøkkelen og hvordan man implementerer dette blir avgjørende for hvem som lykkes i den kommende web 3.0-revolusjonen.