Styret i Telenor Norge har utnevnt Birgitte Engebretsen som ny norgessjef i Telenor. Engebretsen har over 20 års erfaring fra IT- og telekombransjen og har siden 2020 vært leder for Bedriftsdivisjonen i Telenor Norge. Hun tiltrer den nye stillingen 1. september 2022.

Det skriver Telenor i en pressemelding onsdag morgen.

- Under Birgittes ledelse har Telenor Norge fornyet porteføljen vår i bedriftsmarkedet og videreutviklet vår forretningsmodell. Bare det siste året har en rekke sikkerhet- og nettverksløsninger blitt lansert, som har forsterket Telenors posisjon. Birgitte er godt rustet til å lede Telenor Norge gjennom den transformasjonen som nå hele selskapet står overfor, sier Petter-Børre Furberg.

Han har vært toppsjefen i Telenor Norge frem til nå, men trer nå av og går inn i en nyetablert stilling som Norden-sjef. Furberg vil representere alle de nordiske selskapene, inklusiv Telenor Norge, i Telenors konsernledelse.

- Jeg er takknemlig for tilliten jeg blir vist og ser frem til muligheten for å lede et av Norges mest spennende selskaper. Sammen med utrolig kompetente kollegaer, skal vi bygge Telenor for fremtiden og fortsette å skape mer verdi for kundene, sier Birgitte Engebretsen og legger til:

- Telenor står midt oppi tidenes moderniseringsløp og vi har et stort vekstpotensial innen områder som sikkerhet, 5G, IoT og fiber. Derfor vil vi fortsette å skape verdi for kundene våre ved å utvikle flere relevante sikkerhetstjenester for både privat- og bedriftsmarkedet samtidig som vi posisjonerer oss for de neste utviklingsfasene innen 5G. Trådløst bredbånd og private 5G-nett er bare starten, sier Engebretsen.

Henter inn fra Schibsted - oppretter nye kommersielle enheter
Samtidig som Telenor nå samler de nordiske forretningsenhetene under en stilling, gjør de også endringer i sin Asia-virksomhet. Den skal utvikles i en mer selvstendig retning ledet av Jørgen C. Arentz Rostrup

I tillegg etablerer Telenor to nye kommersielle enheter, Telenor Infrastruktur og Adjacent Business.

- Den nye enheten, Adjacent Business, vil gi Telenor fokus og kraft til å videreutvikle tilhørende tjenester innenfor eksisterende og potensielt nye selskaper, også til andre utenfor Telenor, skriver selskapet i meldingen. 

Enheten vil bli ledet av Dan Ouchterlony, som har lang fartstid fra Schibsted, hvor han blant annet var en del av konsernledelsen og ledet divisjonen Financial Services and Venture. Ouchterlony tiltrer stillingen 19. september.

Dette sier konsernsjef Sigve Brekke om endringene Telenor nå foretar seg:

- Vi styrker Telenor og sikrer at våre virksomheter har fokus og retning for å vokse og gi kundene mer verdi. Vi forsterker samarbeidet og skaper synergier mellom våre fire nordiske selskap for raskere å utvikle nye tjenester på en effektiv måte, mens Asia vil ha fokus på å bygge skala i partnerskap med andre. Samtidig øker vi trykket på å utvikle eksisterende og potensielt nye tjenester og innretter oss for å styrke verdien av vår infrastruktur, sier Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor.

Her kan du se Telenors nye konserledelse:

  • Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor Group

  • Tone Hegland Bachke, finansdirektør i Telenor Group

  • Ruza Sabanovic, teknologidirektør i Telenor Group

  • Rita Skjærvik, konserndirektør for HR, bærekraft og eksterne relasjoner

  • Petter-Børre Furberg, leder for Telenors virksomheter i Norden

  • Jørgen C. Arentz Rostrup, leder for Telenors virksomheter i Asia

  • Dan Ouchterlony, leder for den nyetablerte enheten Adjacent Business fra 19. september 2022

  • Jannicke Hilland, leder for den nyetablerte enheten Telenor Infrastruktur fra 1.oktober 2022

Cecilie Heuch går ut av konsernledelsen og tiltrer en nyutnevnt rolle som HR-direktør på nordisk nivå. Hennes nåværende ansvarsområde, HR og Bærekraft, overtas av Rita Skjærvik i en sammenslått konsernfunksjon.

Den nye ledelsesstrukturen trer i kraft 1. september 2022.