Donasjonsplattformen «Gi Effektivt» satser nå på en ny profil som skal speile verdier i organisasjonen og gi tydelige signaler til folket. Det er designbyrået Bielke&Yang som står bak.

- Sammen med Bielke&Yang er det utviklet en ny radikal profil, som gjør det motsatte av andre aktører i bistandsbransjen. Gjennom å fremheve det praktiske, rasjonelle og datadrevne setter vi fokus på størst mulig effekt for de mottakerne vi faktisk prøver å hjelpe, sier Jørgen Ljønes i Gi Effektivt.

- Vi spiller ikke på det emosjonelle og giverne våre får ikke masete tiggerbrev. Vi vil heller gi en god og trygg brukeropplevelse som gir langsiktige og lojale givere, fortsetter han.

Lead designer på oppdraget, Maja Håkenstad, forteller at de ville gi «Gi Effektivt» et effektivt design.

- Det ble tydelig helt fra begynnelsen at vår oppgave var å speile Gi Effektivts grunnleggende misjon - og på mest effektivt vis skrelle bort alle de unødvendige lagene med informasjon og byråkrati som til tider kan plage den ideelle sektoren. Resultatet er en skarp og typografisk drevet identitet i høykontrast, som alltid er faktabasert, ærlig og kontant, sier Håkenstad.

Aksel Overskott, strategisk rådgiver i Bielke&Yang forteller at det har vært en åpen og givende prosess.

- Å få jobbe med Gi Effektivt har gitt oss sjansen til å bidra til noe av det viktigste arbeidet som blir gjort i verden i dag, fra et helt unikt perspektiv, sier Overskott.