«Vent og se», er sjeldent et godt råd eller en god strategi. Men det kan nesten se ut som det er strategien de fleste markedsførere og annonsører i dag. I alle fall når det kommer til førsteparts-ID. På den ene siden «venter man og ser på» Google som skyver på sin egen tidslinje for avskaffelse av tredjeparts informasjonskapsler. På den andre siden «venter man og ser på» et økende landskap av konkurrerende førsteparts-ID-løsninger som alene ikke kan tilby tilstrekkelig rekkevidde og dekning.

Enkelte vil kanskje håpe at «walled gardens» vil kunne bli en god løsning, men det vil, av åpenbare årsaker, kun skalere innenfor de respektive «veggene». I tillegg vil løsningen være underlagt de samme utfordringene relatert til manglende åpenhet og kontroll for dagens markedsførere. Realiteten er at det ikke finnes et godt alternativ til en åpen, agnostisk tilnærming til ID-er.

I en fersk undersøkelse utført av PWC,  på vegne av Adform, og hvor en betydelig del av funnene er fra det norske markedet, kommer det tydelig frem at man går glipp av viktig markedsføringseffekt hvis man velger å vente med å ta i bruk en agnostisk tilnærming til førsteparts-ID.

Et fragmentert førsteparts-ID-landskap er dårlig nytt for både rekkevidde og smidighet. Dagens markedsførere bør være besatt av å kunne bevege seg utenfor «walled gardens» for å gjenvinne kontrollen over sin markedsføring, noe som er avgjørende for å sikre personvernet, overholde gjeldende lover og regler, optimalisere smidigheten og maksimere fleksibiliteten. 

I den sammenheng er jeg sikker på at vi alle har fått med oss det økende fokuset på personvern. Og det er nettopp dette fokuset som har ført oss dit vi er i dag; til et voksende marked av førsteparts-ID-løsninger, bestående av konkurrerende standarder og nye aktører. Så langt er resultatet at ingen enkelt førsteparts-ID-løsning kan levere på det markedsførere mest av alt er på jakt etter; rekkevidde.

PWC testet den agnostiske tilnærmingen til førsteparts-ID i den virkelige verden

En av de største bekymringene til dagens markedsførere, og som antagelig er årsaken til at så mange «venter og ser», er hvilken førsteparts-ID-løsning de bør satse på, og hvilke ID-er som skal benyttes.  Men utover utfordringen med begrenset rekkevidde, forteller historien oss at standarder endres og teknologien utvikles. Derfor er det å låse seg til én leverandør, én teknologi eller én førsteparts-ID-løsning per definisjon begrensende, og bør unngås.

Den nye rapporten fra PWC viser at en nøytral og agnostisk tilnærming ikke bare gir solide resultater i dag, men vil skalere effektivt inn i fremtiden også.