De seneste årene ar teknologi- og designbyrået Bleed jobbet med kunder som Sbanken, Ice, IKT Norge, Tom Wood, bilabonnementsordningen Imove, Toyota, Universitet i Oslo, Kulturrådet, NRK, Mill, Askeladden & Co og Telenor. Det gir seg utslag i et sterkt overskudd for fjoråret.

Byråinntekten i fjor økte til 22 millioner kroner, og resultatet før skatt nær doblet seg til tre millioner, skriver Finansavisen lørdag. Det er det nest beste resultatet i selskapets historie. Kun i 2011 var overskuddet høyere og den gang med et par hundre tusen kroner.

- Det gode resultatet i fjor skyldes en kombinasjon av at flere virksomheter har fått øynene opp for viktigheten av å skille seg ut på en relevant måte og av at vi har jobbet strategisk riktig. De seneste årene har vi klart å artikulere verdien av design på måter næringslivet kjenner seg igjen i. Da begynte ballen å rulle, sier daglig leder Christoffer Nøkleby i Bleed.

Bleed utvikler visuelle identiteter for sine kunder, og jobber mye med logoer, nettsider og apper.

- På kundesiden har vi valgt å fokusere mye på en blanding av kultur, teknologi og startups, sier Svein Haakon Lia, kreativ leder og medgründer i Bleed.

I dag eies Bleed 50/50 av Lia og Nøkleby. Sistnevnte startet i designbyrået i 2019.

Her kan du se alle tallene til Bleed for regnskapsåret 2021. Alle tall i MNOK. 

Bleed 2021 2020 Endring i %
Byråinntekt 22,0 21,0 + 5
Resultat før skatt 3,0 1,7 + 76