I dag går Google i Norge på lufta med sin virtuelle konferanse «Google Veksthus: We Start». Over 1.000 norske kvinner har meldt seg på det digitale arrangementet som markerer startskuddet for Google, Oda-Nettverk, SheEconomy og DigitalNorways felles innsats for å øke andelen kvinnelige gründere i Norge.

En rapport publisert av Global Entrepreneurship Monitor på tampen av 2021 viser at kun fem prosent av norske kvinner i alderen 18-64 år ønsker å starte sin egen bedrift. Det er fjerde lavest blant de 38 landene i OECD.

Samme rapport slår fast at norske kvinner har lavest tillit til egne evner til å starte egen bedrift sammenlignet med alle andre land i undersøkelsen. I tillegg viser tall fra SSB at kun én av fem nye bedrifter er etablert av kvinner.

Noen av barrierene som står i veien for at flere kvinner blir gründere er mangel på nettverk, mentorer og kvinnelige rollemodeller, ifølge undersøkelser fra Innovasjon Norge og Regjeringen. Derfor er behovet stort for en styrket innsats, mener norgessjef i Google, Tine Austvoll Jensen.

- Norge trenger nye løsninger og idéer for å løse fremtidens utfordringer. Derfor trengs det også flere kvinnelige gründere til å delta i utviklingen. Siden vi allerede henger etter, og vi vet at kvinnelige gründere også rammes ekstra hardt økonomisk av koronapandemien, ønsker vi å bidra til å endre denne negative trenden ved å inspirere og hjelpe flere kvinner til å ta steget med å starte egen bedrift, sier Austvoll Jensen.

Skal skape nye rollemodeller
På lanseringsarrangementet WeStart vil deltakerne få inspirasjon fra toneangivende kvinnelige gründere, toppledere fra næringslivet og politikere. Etter lanseringen vil 30 gründere bli plukket ut av Google, ODA-Nettverk, SHEconomy og DigitalNorway til å delta i et åtte ukers gründerprogram, hvor de vil bli rustet med verktøy for å komme i gang med å realisere idéen sin.

- Det er mye kunnskap, driv og potensial blant norske kvinner. Utfordringen ligger i å bryte med myter og normer, og gi plass til gründerskap som sentralt middel for omstilling og vekst. Med WeStart frontes de ekte historiene fra kvinnelige gründere, og kunnskap deles gjennom nettverk, undervisning og inspirasjon, sier Austvoll Jensen.