Accenture Interactive og Fjord styrker designteamet med to nye seniorrådgivere som begge vil ha sentrale roller i selskapenes nordiske satsing. Tina Jacobsen kommer inn som ny Business Designer og leder for bærekraft i Accenture Interactive, mens David Krogh er ansatt som ny nordisk Design Director i Fjord.

- Vi ser at kundene etterspør seniorkompetanse på design og er utrolig glade for å få David og Tina med på laget. Begge har omfattende erfaring fra bransjen og vil bidra til å løfte oss ytterligere i 2022, sier Mari Heibø-Bagheri, daglig leder av Accenture Interactive.

- Unik mulighet
Krogh kommer fra stillingen som Creative Director i Netcompany, hvor han hadde ansvaret for å bygge opp selskapets satsing på nettopp design. Han har også bakgrunn fra Designit, Halogen og Eggs Design.

- Det er et stort potensial for byråer til å jobbe integrert i Norden. Fjord har en unik nordisk modell og det er ingen andre byråer som setter sammen team eller leverer innovasjonsprosjekter like godt på tvers i Norden, mener den nyansatte.

- Jeg ser frem til å utvikle dette tilbudet videre, legger han til.

Jacobsen på sin side var, i tillegg til stillingen som Business Designer, ansvarlig for bærekraft i Designit. Hun har totalt åtte års erfaring fra bransjen og har blant annet jobbet som strategisk rådgiver i Creuna. De siste årene har hun jobbet med design og innovasjon innenfor sektorer som bank og forsikring, retail og e-commerce, samt fast-moving consumer goods.

Når det gjelder jobben i Accenture forteller hun at det var satsingen på bærekraft som tiltrakk henne:

- Skal vi få til det grønne skiftet i de nordiske landene er det helt avgjørende at næringslivet tar en lederrolle og ikke venter på forbrukerne eller politikerne. Accenture jobber med de ledende aktørene og løsningene somkundene våre velger vil være sentrale for å løse klimakrisen, utdyper hun.

- Som strategisk partner har vi en unik mulighet til å initiere og drive frem satsingen på bærekraftige løsninger. Dette både på tvers av industrier og landegrenser, fortsetter hun.

- Større spillerom som rådgivere
Margareth Knutsen
, nordisk leder for innsikt og tjenestedesign i Accenture Interactive, beskriver nyansettelsene som en viktig del av selskapets videre satsning i Norden.

- Det nordiske samarbeidet gir oss et større spillerom som rådgivere. Før var det teknologi som styrte prosjektene, mens det i dag er et mye sterkere søkelys på hvilken verdi vi skal skape for folk, bedrifter og samfunnet i sin helhet, sier hun.

Hun poengterer også at pandemien har åpnet dører for prosjektsamarbeid på tvers av landegrenser. Accenture Interactive og Fjord har det siste året etablert et tettere nordisk samarbeid og opererer nå som én enhet.

- David og Tina har både en faglig tyngde og et brennende engasjement som vil tilføre den nordiske satsingen mye, avslutter hun.