Så var vi her igjen; nytt år, nye muligheter. Blanke (excel)-ark og årsforhandlinger til. En tid på året som er elsket av noen, hatet av andre. Uavhengig av hvilken gruppe du tilhører, er de fleste unisont enig i at forhandlinger både er viktig, og ofte avgjørende for hvilke resultater du som annonsører klarer å oppnå i året som ligger foran oss.

Ifølge IRMs desemberprognose, kan vi forvente oss seks prosent vekst i medieinvesteringene i 2022. Selv på en grå januardag, med koronastengt Norge, er det positivitet å spore.

I 2021, året som nå er avsluttet, har over 65 prosent av investeringene vært i digitale kanaler. Og selv ikke korona ser ut til å kunne bremse den digitale festen. I 2022 spår IRM Internett sin vekst til nærmere ni prosent, en andel på mer enn 67 prosent av mediekaken.

Med så mange digitale kroner i omløp, er det ikke så rart at diskusjonen ofte ender i CPM. Hvor lav CPM, hvor høy rabatt og hvor mye billigere i år enn fjor. Men er prisen du betaler for en visning, eller muligheten til å bli sett, det du som annonsør egentlig burde bruke energien din på?

De siste årene har vi som bransjekollegaer stadig minnet hverandre på at «mediemarkedet er mer fragmentert enn noen gang», og «oppmerksomheten har aldri vært lavere» (så, nå fikk du det her også). Men det er jo noe i det. Som markedsførere opplever vi at oppmerksomhet er en mangelvare, mer eksklusiv for hvert år som går.

Dessverre kan vi ikke sette likhetstegn mellom en visning og oppnådd oppmerksomhet. Annonsører og byråer jobber i ulik grad med kampanjemålinger, hvor blant annet reklameoppmerksomhet, selve inngangsbilletten til effekt, er en av variablene. Her gjøres det mye bra arbeid, men fremdeles evalueres for mange digitale kampanjer på helt andre KPI’er, som CPM eller CTR.

Om du kun regner på kostnaden knyttet til en digital visning (CPM), betyr det at du i realiteten verdsetter hver visning like høyt (eller lavt), uten å ta høyde for at ulike visninger, i ulik kontekst har ulik evne til å skape oppmerksomhet og holde på oppmerksomhet.

En stor andel av digitaltrafikken på norske nettsider går gjennom Schibsted. Det forplikter.

Derfor starter vi det nye året med å gi deg som annonsør muligheten til å predikere annonsen sin evne til å skape oppmerksomhet og det før kampanjen har vært live.

Kombinasjonen av neuromarketing og kunstig intelligens er i denne sammenheng altså ikke to buzzord, men et verktøy som bidrar til at du kan sikre at prisen du betaler for en annonsevisning, ikke bare baserer seg på lavest mulig CPM, men også annonsens evne til å bli sett og til å bli husket.

Og nei, det er ikke to sider av samme sak.