Mangelen på sykepleiere har aldri vært større og ifølge Sykepleierforbundet er det snakk om et underskudd på 7.000 sykepleiere.  Innsatsen til de helseansatte har også ofte vært trukket frem under pandemien, men sektoren har et stort behov for kvalifisert arbeidskraft. Nå vil utdanningskonsernet Intendia, som blant annet driver Berghs School of Commmunication, NKI og Bjørknes Privatskole, satse mer på digital læring. Selskapet står også bak Medlearn, en ledende aktør innen helse- og oppvekstfag med hele 12 fagskoleutdanninger og 1.400 studenter.

- Utdanningssektoren er inne i en veldig spennende endring, og Covid-19 har akselerert tilvenning til digital læring. Fremtidens undervisning må svare på studentenes økte forventninger til fleksibilitet, personlig og engasjerende læring. Derfor jobber vi i Intendia utrettelig med å skape helhetlige og gode læringsopplevelser. Dette prosjektet har vært et viktig steg på denne reisen», sier Jyoti Sharma i Intendia.

Medlearn har fått hjelp av design- og teknologiselskapet AntiDiffer og UX-sjefen, Ronny Ellefsen til å bytte ut de digitale systeme.

- Vi har vært så heldige at vi fikk bistand fra Ronny i prosessen med å bytte digitale systemer, både med tanke på ny nettside og i nytt Learning Management System. Vi har i felleskap gått gjennom hele prosessen for våre studenter, fra de kommer inn på siden for første gang, til de er ferdig eksaminert. Det å få jobbe med en fagperson som stiller kritiske spørsmål, bidrar med verdifull kompetanse og løsninger, og som ikke minst hjelper oss i mål - har vært utrolig givende for oss, sier Miriam Schiele, digital læringsdesigner i Medlearn.

Dette er ikke det første og eneste prosjektet AntiDiffer jobber med innen utdannings- og helsesektoren. De utvikler også digitale læringsmidler for Aschehoug, og en av deres talenter har vunnet DOGA-merket for kommunikasjon om premature nyfødte for Sykehuset i Vestfold.

I tillegg har man tidligere jobbet med Roche Pharmaceuticals og GE Healthcare.

- Basert på innsiktsarbeidet, bygget vi opp en enkel og intuitiv løsning for Medlearn. Vi forsøker ikke å løse andre problemer enn å gjøre reisen for potensielle studenter så enkel som overhodet mulig, slik at vi får flere til å velge helseutdanning, sier Ronny Ellefsen, UX Design Lead, AntiDiffer.

MedLearn har også fått utviklingshjelp fra Seeds og Fluido.