Etter 12 år i design- og teknologiselskapet Itera pakker Kristian Enger kofferten og drar til NHO der han blir ny direktør for innovasjon, utvikling og virksomhetsstyring. Enger begynner rett over nyttår og rekker dermed å ikle seg NHO-drakta en liten uke før landets største arbeidsgiverorganisasjon smeller i gang det nye året med årskonferansen som bærer tittelen «Morgendagens næringsliv».

- Jeg er veldig glad for at Kristian har takket ja til jobben og blir en del av NHO-familien. Han kan både det næringslivet vi kjenner i dag og det vi skal skape sammen fremover. Med sin rolle i NHO vil han bidra til å utvikle produkter og tjenester for medlemmene våre, men også utvikle NHO som organisasjon, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.  

Enger har bred erfaring fra både næringsliv og humanitært arbeid og har i løpet av sin karriere vært innom både DNB og Thorn på kommunikasjons- og markedssiden, samt konserndirektør i Telia og leder for TV-aksjonen i Redd Barna. I Itera har Enger blant annet hatt ansvaret for konsernets ulike produktselskaper inkludert administrerende direktør-roller for selskapene Gazette og Cicero, resultatansvar for utvalgte forretningsområder og vært ansvarlig for innovasjon på tvers av alle enheter.  

- Jeg gleder meg veldig til å begynne i NHO, og til å være med å forme morgendagens næringsliv. NHO er en svært viktig organisasjon som skal være med å sette premissene for fremtidens samfunn. Jeg tar med meg viktig kunnskap og perspektiver fra næringslivet, og ser frem til å jobbe for og med de snart 30.000 medlemmene, sier Enger.

- Er det en ny NHO-stilling?

- Det er en delvis ny stilling. Utvikling og virksomhetsstyring er etablerte enheter. Når man nå samler dette og øker fokus på innovasjon indikerer dette at NHO har store ambisjoner for morgendagens næringsliv. Dette er helt i tråd med deres visjon «Styrker næringslivet. Former fremtiden.» En av mine viktigste oppgaver blir å bidra til at NHO til enhver tid er mest mulig relevant for våre medlemmer. Dette er tross alt fundamentet vi bygges på.

- Vært en spennende reise
Han kom til Itera for å ta over kommunikasjonsvirksomheten Gazette som senere ble fusjonert inn i Itera. Som sjef for selskapets produksselskaper fortsatte han å ha ansvaret også for den delen av virksomheten.

- Jeg har sittet i ledelsen i Itera og vært med på en reise der vi har vokst fra å være et norsk-orientert selskap til å bli et internasjonalt konsern med leveranser til over 20 land. Det har vært en spennende utvikling både som ansatt og for alle våre aksjonærer. At børskursen nå er på all time high indikerer et selskap i god form og med en lys fremtid. Teknologi vil fortsette å være en sentral faktor i årene som kommer, sier han.

Les også:  Slutter i Accenture for andre gangen - nå skal tidligere Creuna-topp til Itera

Enger har også hatt en rekke styreverv, vært med-grunder av flere selskaper og bidratt som engleinvestor og rådgiver i ulike start-ups de siste årene.

- Jeg har hatt gleden av å ta aktiv del i det stadig voksende startup-miljø som har vokst opp i Norge. Inspirasjon og læring herfra har vært viktig for Itera, og blir også noe jeg tar med meg inn i NHO. Her ser vi nemlig eksempler på morgendagens næringsliv i praksis sier han.

- Foregangsland internasjonalt
Itera har i dag en markedsverdi på Oslo Børs på 1,3 milliarder kroner og hadde i 2020 en omsetning på over 600 millioner kroner.

- I dag jobber det 700 ansatte i Itera og ambisjonen er å vokse raskt videre. Vi ser at digitalisering av næringslivet og samfunnet er en nøkkel til det grønne skiftet og det er også noe av det NHO er veldig opptatt av. Å bidra til konkrete løsninger her blir noe av jobben jeg skal gjøre i NHO, sier han.

- Hva må norsk næringsliv bli bedre på?

- Vi må sette oss høyere ambisjoner for å utnytte teknologi og våre unike fortrinn slik at vi kan lykkes med økt global konkurransekraft. Samtidig må vi tørre å ha ambisjon om å lede an i det grønne skiftet. Norge bør ha ambisjoner om å være et foregangsland internasjonalt på mange felt og her ønsker NHO å gå i front, sier han.   

- Så her er vi ikke gode nok? 

- Vi kan nok være enda mer offensive om vi skal vi lykkes i det globale konkurransemarkedet. Vi ser at enkeltselskaper som Cognite, DNV og Yara er gode eksempler på selskaper som lykkes internasjonalt med teknologi i bunn, digitaliserte ansatte og en bærekraftig forretningsmodell. Denne modellen har potensial til å bli en mye sterkere eksportvare, sier han.

- Det er ikke godt nok å lykkes på det norske markedet alene?

- Norge er et lite land og flere norske bedrifter kan lykkes også på global basis. Teknologi, data og det grønne skiftet kjenner ingen landegrenser. Det er ikke lenger et norgesmesterskap, men et verdensmesterskap og NHO ønsker å bidra med vårt for at alle våre medlemmer skal lykkes, sier han.