Tidligere Arbeiderparti-statsråd Hanne Bjurstrøm har vært likestillings- og diskrimineringsombud fra 2016 fram til i år.

I statsråd fredag ble det klart at Thon er det nye ombudet. Han er ansatt i et åremål på seks år og tiltrer fra det tidspunkt Kulturdepartementet bestemmer.

Thon har tidligere vært forbrukerombud i ti år, før han i 2010 ble direktør i Datatilsynet.

- Med Bjørn Erik Thon vil vi få et ombud som kan løfte fram likestilling i den offentlige debatten, og som er med på å sette agendaen for viktige likestillingssaker. Likestillings- og diskrimineringsombudet skal være en vaktbikkje for likestillingen i hele landet, og jeg er sikker på at Thon vil ivareta ombudets mange oppgaver og mandat på en meget god måte, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Høyres likestillingspolitiske talsperson, Turid Kristensen, gratulerer Thon med utnevnelsen.

- Det er spesielt hyggelig at Norge får sitt første mannlige ombud på dette feltet på den internasjonale mannsdagen. Jeg ser fram til å samarbeide med Bjørn Erik Thon om både likestillings- og diskrimineringssaker fremover, sier Kristensen.