Fra torsdag til lørdag i forrige uke gikk den årlige musikk-konferanse og -festivalen Bylarm igjen av stabelen i Oslo. Sist festivalen ble arrangert var i februar 2020, like før byen og resten av landet gikk inn i «lockdown».

Gjennom det siste året har Bylarm og design- og techbyrået Feed jobbet med å utvikle en ny web-plattform. Målet deres har vært å samle festivaler, konferanser og helårsarrangøreres digitale behov i én løsning – programvisning, nyhetsfeed, stream og profildatabase. De kaller det fremtidens festivalplattform. 

- Demokratisk modell
Aktørene har mottatt tilskudd av Innovasjon Norge på 1,6 millioner kroner. Totalt har nettsidene og plattformen som de presenterte som en del av programmet under Bylarm – foreløpig som en beta-versjon – hatt en totalpott på omtrent to millioner kroner. Nå ønsker de å hente inn flere aktører, slik at de også kan ta i bruk løsningen de har utviklet.

- Dette er en demokratisk modell. Det går ut på at vi tilgjengeliggjør hele den digitale plattformen som vi og Bylarm har utviklet. Vi tar med andre på dette lasset og gir de gratis tilgang til alt det som er laget, sier Fredrik Hæreid, konseptutvikler Feed.

- Vi ber om en lisens som går til å ut på å videreutvikle plattformen. Istedenfor å betale masse penger for en digital plattform, så kan aktørene heller bli med å betale en liten andel, slik at de får innhold skreddersydd for seg. Dette vil bli veldig optimalisert i forhold til festivaler, helårsarrangører og konferanser, fortsetter Hæreid.

- Under konferansen ble det nevnt at dere tror at man i framtiden kommer til å ha festivaler og konferanser som er mer som hybrider mellom det fysiske og det digitale. Hvordan kommer dette til å se ut?

- Jeg tror absolutt at selv om man har tyngdepunkt i en fysisk festival - slik som Bylarm - så tror jeg forventningen er der om at ting er tilgjengelig digitalt. Ikke minst tror jeg at det kommer til å vokse frem en ny digital økonomi rundt formidling av festivaler, sier Bylarms pressesjef Erik Egenes.

Han peker på at selv om Norge er ute av lockdown og man nå kan møtes fysisk igjen, så kan lignende hendelser skje igjen, eksempelvis knyttet til mulige fremtidige pandemier eller klimakrisen.

- Dette kan gjøre at det blir naturlig å ta større deler av deltagelsen på konferanser og festivaler, eller å holde seg oppdatert på musikk og andre kunstformer, hjemmefra. Den hybriden der tror jeg absolutt at har kommet for å bli, sier Egenes.

Vil hente inn ti aktører det første året
Hæreid forteller at de det første året ser for seg å hente inn ti aktører, for siden å utvide. 

- Det tar utgangspunktet i et ganske omfattende malverk som allerede ligger til grunn for Bylarm, men så skal vi tilpasse det individuelt for hver eneste aktør. Alle vil få sine egne nettsider og sin egen plattform. Det blir hver enkelt aktørs portal, sier han. 

- Har dere noen konkrete navn dere har lyst til å samarbeide med?

- Vi er jo samtaler med flere allerede, som har vist stor interesse. Vi ser først og fremst ute etter festivaler, helårsarrangører og konferanser. Vi tror det er lurt å starte med en god kjerne og deretter bygge ut, sier Egenes.

- Dere er ikke redd for å miste Bylarms merkevare eller identitet?

- Nei, på ingen måte. Det ligger egentlig litt i denne digitale plattformen at den er veldig fleksibel og lett å omforme til andres festivaler, helårsarrangører eller konferansers behov. Man kan gjøre ganske omfattende endringer hvis man vil, sier Egenes.

Han understreker at Bylarms misjon som stiftelse hele veien har vært å løfte det norske musikkfeltet.

- Dette er en måte å kunne gjøre det på. Vi ser at musikkfeltet har en del å gå på når det kommer til digitale løsninger, kan bli bedre når det kommer til synlighet og å ta i bruk muligheten som ligger i det digitale.