IT-konsulentselskapet Skill fortsetter å vokse og satser ytterligere på rådgiving innen datadrevet salg, markedsføring og kundekommunikasjon. Selskapet hadde i 2019 en omsetning på nesten 180 millioner kroner.  Nå henter selskapet Arnbjørn J. S. Marklund fra Kahoot til rollen som Evangelist på Microsoft sin plattform, Dynamics 365.

- Etter en fantastisk reise med mer enn fire år i Kahoot, var det dags for meg å gjøre noe nytt, sier Arnbjørn J. S. Marklund til Kampanje.

- Evangelist er det en vanlig tittel i Skill?

- Ja, det er en relativt vanlig tittel blant spesialister på teknologi i USA, og det blir mer og mer vanlig innen IT i Norge også. Det går på at du promoterer konkrete teknologileverandører, og er en thought leader på faget. Derfor er evangelist en dekkende tittel. Blir forresten morsomt å fortelle min veldig kristne tante, sier Marklund med et smil om munnen. 

Jobbet tidligere i Schibsted
Marklund sluttet nylig som sjef for kundereisen (senior customer journey manager) i Kahoot. Før dette var han i flere år på markedssiden i samme selskap. Marklund har også erfaring fra tilsvarende stillinger i Schibsted og Tidal.

- Overgangen til Skill ble et naturlig valg ettersom selskapet har mange dyktige ansatte som virkelig satser på, og ikke minst brenner for, nybrottsarbeid i skjæringspunktet mellom kundereise og teknologi. Skill er flinke på å levere teknologien. Riktig implementering og anvendelse er avgjørende for å oppnå gode resultater. Det er nettopp dette som gjør Skill til en god match for meg, sier han.

I Kahoot har Marklund den siste tiden hatt ansvaret med å optimalisere kundereisen til millioner av Kahoot brukere verden over. Han har også ledet implementeringen av flere komplekse systemer innenfor markedsføringsteknologi (martech).

- En helfrelst evangelist
Lars Yngvar Tømmerholt
, direktør kundesuksess og innovasjon i Skill forteller at de har hatt og er i sterk vekst, spesielt rundt datadrevet markedsføring, salg og kundekommunikasjon. Tømmerholt er overbevist om at de får «en helfrelst evangelist i Marklund.»

- Arnbjørn har i flere år arbeidet med kundereiser og martech for kjente merkevarer. Han har lang og tung erfaring på området. Både operasjonelt og strategisk. Han har skapt konkret verdi gjennom riktig bruk av martech, og kjenner allerede mange avgjørende problemstillinger. Arnbjørn vet å hoppe over fallgroper, samtidig hva som bør gjøres på kort og lang sikt. Dette vil bidra til verdifulle samtaler med kundene våre, og videre hjelpe med å utnytte det enorme potensialet det er i å skape engasjerende kundeopplevelser gjennom riktig bruk av den teknologien vi leverer, sier Tømmerholt.

Skill er et IT-konsulentselskap som jobber i skjæringspunktet mellom teknologi og forretningsprosesser og har, med sine 105 ansatte, vokst til å bli en betydelig aktør som leverer løsninger på Microsoft sin plattform.

Skill har også gjort flere andre nyansettelser den siste tiden, og har blant annet hentet Fredrik Clemm von Hohenberg og Jan-Kaare Moskaug i roller som henholdsvis leder av Fag & Kompetanse og rådgiver innen digital markedsføring.

Selskapet har blant annet Innovasjon Norge, Felleskjøpet, Moss Kommune, Viken Fylkeskommune, Innlandet Fylkeskommune, Norconsult, Nille og Løvenskiold Handel AS (Maxbo) på kundelisten.