Datatilsynet ønsker ikke å være til stede på Facebook. Det til tross for at direktør Bjørn Erik Thon forteller at tilsynet egentlig ønsket å nå ut til flere nordmenn ved å være til stede på verdens største nettsamfunn, men kom til slutt frem til at det ikke ville være mulig.

- Vi har tatt den beslutningen at vi ikke ønsker å opprette en egen Facebook-side for Datatilsynet, sier direktør Bjørn Erik Thon i Datatilsynet til NRK.

Beslutningen ble tatt etter at Datatilsynet gjorde en grundig vurdering av personvernkonsekvensene .

- Det er en veldig stor usikkerhet knyttet til hvordan Facebook bruker de dataene som vi, for å spissformulere det, hjelper Facebook med å samle inn, sier Thon.

Teknologirådet mener Datatilsynets vurdering vil føre til at flere offentlige aktører kommer til å legge ned sine Facebook-sider.

- Vurderingen er et veldig tydelig signal og en vekker, spesielt for det offentlige, sier direktør Tore Tennøe i Teknologirådet.