Jostein Emmerhoff (40) er ansatt som ny operasjonell direktør på teknlogisiden (chief operating officer) i Schibsteds rubrikktjeneste Finn.no. Han kommer fra rollen som leder for utviklingsavdelingen til SpareBank 1 Utvikling og var før det utvikler, teamleder og prosjektleder for Bekk Consulting.

- COO-rollen til Jostein på tech, er dedikert til å forstå Finns behov og jobbe med hvordan vår teknologi som helhet kan levere best mulig på disse. Vi trenger å sørge for at vi har et helhetlig bilde av hvilke mål vi skal levere på, og passe på at vi bruker tiden og kreftene våre på riktig sted til riktig tid, sier Nicolai Høge, teknologidirektør i Finn.

Han sier teknologiavdelingen i Finn skal vokse med 50 personer de neste årene.

- Finn som selskap har også ambisiøse mål for alle markedsplassene våre. Med så mange deler i bevegelse er det viktig å løfte blikket og se på det store bildet, og sørge for at vi alle jobber bra sammen. Jostein - med sin erfaring og kompetanse, blir et veldig viktig bidrag inn i dette arbeidet. Han er også en solid match når det gjelder hvordan vi tenker rundt det å drive smidig softwareutvikling, og hvordan vi må jobbe for å skape en teknologorganisasjon i verdensklasse, sier Høge.

Emmerhof beskriver seg selv som «over middels interessert i organisasjon og prosess, og en som brenner for lean og smidig metodikk.».

- Jeg er utrolig glad for å starte opp i Finn. Finn har alltid stått frem som nyskapende og til inspirasjon - bra folk, bra organisasjon, bra produkt, sier han,

Nå er han sikker på at han kommer til å lære masse i sin ny  og «ikke helt ferdig formede» rolle på tech-sien i Finn.

- Jeg håper også at ti år med prøving, feiling og mye læring i arbeidet med å skalere utviklingsorganisasjoner kommer godt med i den videre reisen til Finn, sier han.