Hege Wullum slutter i stillingen som direktør for utvikling, økonomi og administrasjon i Abelia til fordel for en jobb som daglig leder i konsulentselskapet Waken. De tilbyrrådgivning innen digitale kundeløsninger og implementering av CRM-systemer. 

- 2021 blir året der vi forventer betydelig vekst og gjør større strategiske grep. Å få inn en ressurs som Hege, med sitt nettverk, markedsforståelse, kommersielle og administrative kompetanse, er etter min vurdering nøkkelen for at Waken skal lykkes med sin offensive strategi, sier partner og styreleder Anette Wærsten i en pressemelding.

Waken ble startet opp i 2015 av partnerne Anette Wærsten og Kristine Kjenes, og teller i dag 16 ansatte. 

- Jeg er imponert over det gründerne Anette Wærsten og Kristine Kjenes har fått til siden oppstarten 2015 og er stolt over skulle bidra med å videreutvikle selskapet. Jeg gleder meg til å være delaktig i å sette ut i livet vårt ambisiøse mål om 30 prosent vekst, sier Hege Wullum i meldingen.

Hun tiltrådte stillingen 1. mars.