Internett har lenge – i praksis i alle fall – vært delt i to. Kina og resten av verden. Kinas voksende rolle som en økonomisk stormakt, blant annet som følge av landets enorme satsning på teknologi, har fått USA til å bli stadig mer bekymret. Tilsynelatende bekymret for befolkningens personvern, men kanskje mest av alt for sin egen supermakt-posisjon.

Det er også det Trumps trussel om å forby TikTok i USA også handler om. USA vil pålegge kinesiske ByteDance, som eier TikTok, om å ikke samle inn data om amerikanske brukere. Data er den nye oljen, og personinformasjon den nye valutaen. Og nasjonale sikkerhetshensyn er unnskyldningen.

Personvernet og beskyttelse av personinformasjon står ikke bare på agendaen i USA og Kina. Ikke minst har personvernet fått seg en kraftig oppgradering i løpet av de siste par årene i Europa, anført av personvernforordningen, også kjent som GDPR.

Men EU vil ikke stoppe med GDPR. Nå har datatilsynet i Irland, på vegne av EU, sendt Facebook en foreløpig ordre om å stanse dataoverføringer av personinformasjon fra EU til USA. Årsaken er økende bekymringer over den amerikanske regjeringens overvåkingspraksis. EU frykter med andre ord for hva USA kan gjøre med vår personinformasjon, mens USA frykter hva Kina kan gjøre med deres. I ytterste konsekvens kan det føre til at internett kan bli delt i tre.

Snowden og Schrems har «skylda». 

Lenge før EU lanserte den nye personvernforordningen i 2018, har USA og Europa hatt etablerte avtaler for hvordan personinformasjon skal beskyttes og håndteres. Edward Snowden sine avsløringer om hvordan amerikansk etterretning «spionerte» på alle – inkludert europeiske borgere og regjeringer tilbake til 2013, var svært ødeleggende for tilliten mellom USA og EU.

I 2015 saksøkte den østerrikske personvernaktivisten og jusstudenten Max Schrems, Facebook for brudd på europeisk personvernlov. Schrems vant og konsekvensen ble at regelverket som utgjorde grunnlaget for all datautveksling mellom Europa og USA – Safe Harbor – ble erklært ugyldig. I sommer ble også den nye avtalen mellom USA og EU – Privacy Shield – også kjent ugyldig. Konsekvensene kan bli veldig store.

Ordren som datatilsynet i Irland har sent til Facebook, kan føre til at Facebook må bygge egen infrastruktur i Europa for å kunne garantere at ingen personinformasjon om europeiske borgere blir delt med Facebook i USA. I verste fall, hvis ordren blir iverksatt og Facebook ikke imøtekommer kravene, så kan konsekvensen bli at Facebook ikke lenger vil være tilgjengelig for det europeiske markedet.

Og skulle dette bli «den nye normalen», vil ikke dette kun gjelde for Facebook, men for alle amerikanske teknologi- og kommunikasjons-selskaper med europeiske brukere. Amerikanske selskaper som vil markedsføre seg mot europeiske borgere, vil kun kunne gjøre det gjennom å være fysisk plassert i Europa, med både infrastruktur og ansatte. Det vil blant annet også gjelde selskaper som ønsker å kjøre annonser via Facebook, så lenge publikumet man ønsker å markedsføre mot, bor innen EU.

Så langt har Facebook valgt å svare på EUs nye krav, med et søksmål. I brevet fra Facebook til den irske databeskyttelseskommisjonæren, er det rettet en rekke alvorlige anklager, inkludert manglende rettferdighet og upartiskhet ved å utelukkende peke på Facebook.

Skulle irene stå på sitt, på vegne av EU, vil derimot ikke den nye loven kun gjelde for Facebook, men for alle teknologi- og kommunikasjons-selskaper som opererer fra USA, og som har europeiske kunder.

Det vil i så fall bety enorme kostnader for tusenvis av amerikanske teknologiselskaper som enten har eller ønsker seg kunder i Europa. Det kan i verste fall bety at mange amerikanske selskaper, med sine applikasjoner og tjenester, takker for seg og med det blir borte for oss.

Og det vil i praksis gi oss et tre-delt internett, fordelt mellom et Kina som vil bli den nye supermakten, USA som vil beholde sin og et Europa som vil beskytte mot begge to.