Det datadrevne markedsføringsbyrået Oculos henter flere nye ansatte for å kunne satse mer på merkevarebygging, konseptutvikling og innhold. Fra før av har Oculuos spesialisert seg på personalisert og datadrevet kommunikasjon.

- Med kreativitet og innhold som treffer, maksimeres effekten av personalisert markedsføring, sier Tom Orvei, administrerende direktør i Oculos til Kampanje.

Han sier Oculos «alltid har levert innhold til både CRM og sosiale medier».

- Men vi har nå styrket oss ytterligere, og basert på dataen våre kunder besitter, skal vi løfte blikket utover det operasjonelle, og jobbe strategisk med personalisert kommunikasjon på tvers av alle kanaler, sier Orvei.

Innholdskompetansen skal spisses ved å ansette innholdsstrateger og konseptutviklere og ifølge Orvei tar de fem nyansatte med seg «tung reklameerfaring inn i byrået.» Avdelingsleder Hanne Serck-Hanssen kommer fra søsterselskapet Redink, Kristina Schaathun fra Schjærven og Ane Lynau, Eli Marie Stavlund og Lilja Nergaard kommer aller sist fra digitalbyrået EvokedSet.

- Det blir litt overlap
Oculos er en del av Aller-konsernets byråsatsing Ahead Group som består av selskaper som HyperRedink, Uniform og Nova Vista.  I Oculos jobber det i overkant av 60 mennesker etter at selskapet i fjor ble kjøpt opp av det danske mediekonsernet. Oculos ble da slått sammen med Aller-byrået OMG og fikk en omsetning på rundt 200 millioner kroner.

Dermed ligger det an til en intern konkurranse mellom Oculos og Redink på innholdssiden. HyperRedink er Allers største og ledende contentmiljø.

- Vi trodde Redink var Allers innholdssatsing, så hvorfor skal dere gjøre denne satsingen også i Oculos?

- HyperRedink er fortsatt vår satsing på innhold og er leadbyrå på dette. Men vi har spisskompetansen når bruk av data for personalisert innhold og markedsføring skal leveres. Det blir litt overlap, men innhold er også veldig bredt og vi skal bruke hverandre hyppig på tvers når vi trenger det, sier Orvei.

Måtte permittere
Satsingen kommer selv om byrået er preget av koronakrisen.  Orvei sier man har graderte permitteringer for rundt 30 prosent av de ansatte.

Orvei er likevel sikker på at timingen for å satse er riktig.

- Å satse på innhold blir en viktig del av det komplette produktet Oculos skal levere når vi kommer styrket ut på den andre siden. Dette en en langsiktig satsning, som på mange måter skal komplettere verdikjeden vår. Idé, konsept og merkevarebygging var brikken vi manglet og som kundene våre har etterspurt, sier han.

Ifølge avdelingsleder Hanne E. Serck-Hanssen, er filosofien til den nye satsningen «at det gode innholdet har liten verdi uten den overordnede idéen, og det bærende konseptet.» 

-  Vi tror at en bærekraftig merkevare bygges gjennom det gode innholdet. Det nytter ikke å bare tenke konvertering og salg i dag, og valg baseres i større og større grad på verdiene en merkevare tillegges. Og den verdien kan spottes i hver minste detalj.

På bildet øverst ser du bak fra venstre Toralf Waaktaar-Slokvik (kommersiell direktør), Eli Marie Stavlund (strategisk innholdsrådgiver), Ane Lynau (konseptutvikler/AD), Lilja Neergaard (konseptutvikler/AD) og Tom Orvei (administrerende direktør). Foran fra venste sitter Hanne E. Serck-Hanssen (avdelingsleder) og Kristina Schaathun (konseptutvikler/tekstforfatter).