Stiftelsen Tinius har signert en partneravtale med StartupLab på Forskningsparken.

- Beslutningen ble tatt etter at vi har vurdert dette en god stund. Intensjonen er at Stiftelsen skal være en lyttepost for oppstartsselskaper og gründere innen media. Innsikten vi henter inn fra startupmiljøet kan vi bruke til å videreutvikle oss som en god eier for Schibsted, noe som er viktig for stiftelsen, sier administrerende direktør i Stiftelsen Tinius, Kjersti Løken Stavrum, til Kampanje.

Vil speide i gründermiljøene
- Skal dere på jakte på oppkjøpskandidater og flinke hoder, eller er det kunnskap dere søker?

- Ja, først og fremst kunnskap, tidlig speiding kan vi si. Hvis vi skulle komme over noe som kan virke interessant, så vil det være naturlig for oss å viske i ørene til noen i Schibsted. Men det er selvfølgelig Schibsted som gjør egne vurderinger om hvorvidt man skal investere, det er det ikke Stiftelsen som skal jobbe med.

Etter signeringen torsdag, møtte Stiftelsen noen av gründerne på Forskningsparken.

- På åpningen imøtte vi i Stiftelsen selskapene Signatu og Joymo, som begge var interessante å lytte til. Etter signering har vi også møtt selskapene Learnlink og Poio som begge er selskaper innen Edtech – et område som er interessant å følge med på fremover.

- Ønsker å stimulere miljøet
- Har dere gjort noe lignende før?

- Nei, det er første gang Stiftelsen knytter seg opp mot et innovasjonsmiljø, dette er nybrottsarbeid for oss, og vi ser frem til å være med å drive frem relevante ideer fra mediegründere.

- Går dere inn med penger i StartupLab?

- Vi skal ikke skal ikke investere i selskaper, men vi betaler én million kroner for partnerskapet. Det gir oss tilgang til miljøet og lokalene, ja, vi kan rett og slett «henge der» og bli kjent med gründerne. Vi sender ut et signal om at vi ønsker å stimulere og utvikle miljøet, sier Kjersti Løken Stavrum.

- Bredt nettverk innen medieindustrien
StartupLab er fornøyde med at Stiftelsen Tinius inntar Forskningsparken.

- Arbeidsmetoden til StartupLab er blant annet  tuftet på ideen om at næringsliv avler næringsliv. Med Stiftelsen Tinius som ny partner vil teknologigrunderne hos oss få tilgang til unik kompetanse og et bredt nettverk innen medieindustrien. Dette er innsatsfaktorer som vi vet påvirker tiden det tar å ta et selskap fra pilotfasen til den første betalende kunden, sier kommersiell direktør for partnerskap i StartupLab, Karianne Melleby, til Kampanje.

Hun mener det blir gjensidig nytte og glede av samarbeidet.

- Stiftelsen Tinius har høstet mye erfaring fra det digitale skiftet de siste 20 årene. Det at de nå kommer til StartupLab for å dele kompetanse og erfaringer med neste generasjons gründere betyr mye for oss. Et slikt initiativ viser også at Kjersti Løken Stavrum og teamet annerkjenner at de står overfor mange endringer også i tiden som kommer. Ved å komme sammen med nye teknologiselskaper som utfordrer det eksisterende, er jeg sikker på at de kommer til å være en god og relevant eier som kan utfordre Schibsted også i tiden som kommer. 

- De globale har fått fritt spillerom
Hun tror StartupLab ved å samarbeide med Stiftelsen Tinius kan styrke neste generasjons medieindustri i Norge.

- I tillegg til at Stiftelsen Tinius kan komme inn og hjelpe teknologigründere på StartupLab med å lykkes raskere, så har vi også en ambisjon gjennom dette partnerskapet at vi skal styrke neste generasjon medieindustri i Norge og gjerne Norden. De siste 10 til 15 årene har det vært fokus på den lokale konkurransen mens de store globale selskapene har fått fritt spillerom, sier Mellebye og fortsetter:

- Innhold og distribusjon kommer fortsatt til å stå i sentrum, men vi ser også at områder som personvern, sikkerhet, betaling, tilgangskontroll og opphavsrettigheter er viktige rammer for at medieindustrien skal lykkes med samfunnsoppdraget og med å lage kommersielle gode forretningsmodeller. Innen disse områdene kan det være spennende å ta et skritt vekk fra den lokale konkurransen og heller fokusere på om Norge kan være med på å ta globale posisjoner.