Et stort tema på årets South by Southwest (SXSW) i år er selvfølgelig artificial intelligence (AI) eller kunstig intelligens, og det spesielt knyttet til media og journalistikk. Hva skjer nå du ikke kan skille kilder fra digitalt genererte kilder? Vil AI ta journalistens plass i avisene og mediehusene? Hvordan skape transparens og tillit i en AI-basert redaksjon? Dette er noen av spørsmålene som blir stilt og forsøkt svart på i ulike sesjoner og paneler her i Austin, Texas.

Særlig interessant var panelsamtalen «AI and the future of journalism», med Deputy Editor for Strategic Initiatives i Washington Post, Elite Truong, forfatter Meredith Broussard (forfatter av «AI and how computers misunderstand the world») og Director Emily Withrow fra Quartz Bot Studio.

Ekspertene her var enige om at den lave kostnaden AI-produsert journalistikk kan gi, vil bety at det ikke er et spørsmål om, men når vi får de første hel-genererte AI-mediene. Washington Post har implementert ulike AI-teknologier allerede, primært i sports-, og økonomiavdelingene. De har også løsninger med chatbots, som gir tilbakemeldinger på innspill fra leserne. Washington Post ser dessuten store muligheter i mikro-lokale nyheter.

Panelet der dette ble presentert, gikk også inn på de mørkere sidene av denne utviklingen. Det kanskje mest negative scenarioet er gravejournalistikken. Hvilke utfall kan oppstå om man avslører negative saker i samfunnet, når all dokumentasjon i prinsippet kan fabrikkeres? Et unisont krav fra panelet var at presse- og medieorganisasjonene må komme frem til tekniske løsninger som gir og ivaretar trygghet for den gravende journalistikken. Et eksempel på utfordringen vises på nettstedet ThisPersonDoesNotExist.

Et annet problemområde som det spesielt pekes på i henhold til AI-baserte chatbots er personvern. Det viser seg, mente ekspertene, at folk flest behandler botene som sin beste venn der de forteller og spør om svært personlige ting. Utfordringen er at de fleste botene baserer seg på andre løsningers AI, og personlige informasjon kan slik spres til mange ulike teknologimiljøer.

I tillegg ble diskriminering innen AI sterkt problematisert - både språk, kultur, og kjønn har til dels store svakheter, som gir bruken av AI i journalistikk til dels store problemområder.

Vi ser frem til å følge debatten videre i Norge!