Design- og teknologiselskapet Bekk har sikret seg fire nye kreative hoder. Av de fire er tre av dem designere og én tekstforfatter.

- De siste månedene har vi fått fire spennende og sterke profiler med bakgrunner som passer godt til det kreative miljøet vårt, sier administrerende direktør i Bekk, Olav Folkestad.

De siste årene har de store konsulentselskapene giret opp veldig hva gjelder å utvide tjenestetilbudet til også å inkludere markedsføring og kommunikasjon – sist sett i jakten på stadig flere kreative. Eksempler på dette har vært både Accenture, Deloitte, Sopra Steria og Bouvet.

Hans Christian Øren og Espen Staver, som begge er en del av den kreative ledelsen i Bekk, mener evnen til å samarbeide tett mellom fagdisipliner er viktig

- De kreative fagene er i sterk utvikling, samtidig som problemstillingene vi jobber med blir mer integrerte og forretningsorienterte. Da er det viktig å ta inn profiler som, i tillegg til å være sterke på eget fag, både kan og vil jobbe tett med andre fagdisipliner, sier Øren.

Les også: Accenture rykker enda nærmere byråene

- Følger ikke etter Accenture
At Bekk nå henter inn fire nye kreative, er ifølge selskapet ikke noe signal om kursendring.

- Vil dere si at Bekk nå følger etter de store konsulenthusene på dette området?

- Disse ansettelsene innebærer ingen strategiendring og svaret på om vi nå følger etter Accenture, Deloitte og de andre konsulenthusenes oppkjøp og bevegelse mot byråbransjen, er «nei», sier Folkestad.  

Da Kampanje snakket med Bekk-sjef Olav Folkestad i 2017 var han tydelig på at Bekk ikke skulle bevege seg mot reklamebyråene.

- Jeg tror vi har nok med å sørge for å være ordentlig gode der vi er. Og står vi i problemstillinger hvor vår kompetanse kommer til kort, så samarbeider vi jo gjerne med andre flinke miljøer. Det har vi god erfaring med. Vi kommer ikke til å gå inn i reklame. Det er et fag i seg selv, og gjøres best av andre, sa Folkestad.

Les også: Pengene fosser inn – men Bekk vil ikke gjøre som konsulent-rivaler

Folkestad sier i dag at Bekk «i motsetning til en del andre større konsulentselskaper», alltid har hatt et stort kreativt miljø.

- Vi liker å tenke at vi siden oppstarten i 2000 har vært i den posisjonen mange andre aktører nå søker. Tverrfaglighet og kombinasjonen av kompetanse innenfor forretning, design og teknologi har vært vår prosjekthverdag i alle år. 

- Styrking av kreativt miljø
Han sier videre at det kreative miljøet til Bekk i dag teller over 80 personer.

- Sånn sett innebærer ikke ansettelsen av nye tre designere og én tekstforfatter en «beslutning om å gå i en mer kreativ retning». Det er mer en styrking av et allerede eksisterende miljø, sier han.

Folkestad sier selskapet han leder fortsatt har «en holdning om at reklame er et fag i seg selv, og gjøres best av reklamebyråer.»

- Men med unntak av reklame gjør vi en rekke kreative jobber som tradisjonelt kanskje har vært forbundet med «byråbransjen», som for eksempel utvikling av merkevare, visuell identitet og installasjoner osv, sier han.

Bekk er et norsk selskap med over 400 spesialister innen strategi, design og teknologi og de nye ansatte i Bekk er Marlin Vanebo Tollefsen, Christoffer Aadalen. Amira Azmi og Hanna Blisten.

Kommer fra Netlife
Blisten kom til Bekk i desember etter tre å som innholdsrådgiver i Netlife.

- Min motivasjon for å gå fra Netlife til Bekk handlet i stor grad om en ny måte å løse utfordringer på. Du kan gjerne kalle det en ny form for kreativitet i bransjen, der det tverrfaglige er i førersetet for hvordan vi samarbeider om å lage noe, sier hun.

Hun sier videre at «hun er godt vant med tverrfaglighet», men at det i Bekk blir i større i skala enn Netlife.

- At så mange fagområder som interaksjonsdesignere, utviklere, forretningsutviklere, grafiske designere og nå tekstforfattere jobber sammen om brukersentrerte tjenester og produkter på samme tid, er noe jeg synes er veldig motiverende. At mikrotekst også vies i selve produktutviklingen som et respektert fagområde i det tverrfaglige er nytt og spennende for meg, og jeg tror det er med på å gi de ulike produktene sine særegne stemmer – det trengs fremover og det er dette Bekk strekker seg etter, sier Blisten

Nye fjes i Bekk:

Marlin Tollefsen, Hanna Blisten, Amira Azmi og Christoffer Aadalen er alle nye ansatte i Bekk. - Min motivasjon for å gå fra Netlife til Bekk handlet i stor grad om en ny måte å løse utfordringer på, sier Hanne Blisten som kommer fra Netlife.